Новости Листа

СТИПЕНДИИ ЗА JAVA ЛЕТНА IT ШКОЛА

10 делумни стипендии во вредност од 600 € 

Како најбрзо, најлесно и наједноставно до вработување и голема плата?

Обуката за Java SE 11 Developer како дел од летната IT школа - менторска програма е интензивна и се одвива забрзано во 2 месеци. Искористете ја оваа шанса која се нуди само еднаш во годината за добивање на нови знаења и титули.

Како да аплицирате за стипендија?

ЧЕКОР 1: Пријавување

Сите кандидати кои ќе аплицираат имаат шанса да учествуваат на отворениот ден за Java SE 11 Developer летната школа. 
Аплицирајте на следниот линк: ПРИЈАВА

ЧЕКОР 2: Отворен ден

Отворениот ден за Java летната школа ќе биде на 12 Јуни.

10 заинтересирани кандидати ќе добијат делумни стипендии во износ од 600 €. 
Стипендиите ќе бидат доделени според критериумот:
Најкреативен одговор на прашањето: Зошто сакам да бидам...

ЧЕКОР 3: Следете обука

Пакетот Java SE 11 Developer опфаќа две обуки, како и работа на реален проект под менторство на долгогодишен сертифициран Java тренер.

Java SE 11 Developer

Наслов на курсотЧасовиЦена
Java SE: Programming I
40
700 EUR*
Java SE: Programming II
38
700 EUR*

*Цените наведени во табелата важат само во текот на Летната менторска школа за Java SE 11 Developer, 2019 година одобрена од Oracle University.

Летна школа за Java SE 11 Developer  – Почеток 24 јуни


ВАШАТА ИДНА ПРОФЕСИЈА: Java SE 11 Developer

Првото ниво од обука за Java SE 11 Developer им овозможуваат на оние со мало или со никакво искуство во програмирањето, да научат објектно-ориентирано програмирање користејќи го Јава програмскиот јазик. Обуката обезбедуваат солидна основа за понатамошен развој на вашата кариера. Второто ниво на обуката ги заокружува темите за Java програмскиот јазик и поминува клучни модули како што се безбедното кодирање, модуларното програмирање и пристапот до базата на податоци. Програмскиот пакет Java SE 11 Developer ги опфаќа основите за развој на апликации користејќи ги последните верзии на JDK, во моментот најновата JAVA 11.
Искористете ги овие обуки за понатамошно развивање на вештините и подгответе се за најновата Oracle Certified Professional: Java SE 11 Developer сертификација.

Зошто Java летна менторска програма?

  • Официјални курсеви со вклучена официјална Cisco литература, лабови и сертификати
  • Понуда, услови и цени кои важат само еднаш годишно
  • Тренери со долгогодишно предавачко и практично искуство
  • Можност за пракса или вработување

ПРИЈАВА

Лице за контакт

Цеко Тодоровски
Раководител на Java Official Training Department
+389 78 441 752, секој работен ден 9:00-17:00