Adobe

Adobe сертификација

Титулата Adobe Certified Professional подобро ќе го рефлектира вашето знаење и вештини и ќе направи полесно да се препознае носителот како професионалец во областа. Исто така ќе овозможи попрецизна селекција на работодавачите кога ќе го видат вашето знаење прикажано на испитите за сертификација. Без разлика која верзија ќе ја полагате, со положувањето на испитот, вие ќе ја добиете оваа титула.

Adobe нуди голем број на можности за сертификација кои ќе Ви помогнат да ги постигнете своите цели, вклучувајќи сертификација за студенти, инструктори, како и за професионалци од индустријата. Сите оние кои сакаат да се стекнат со Adobe сертификат, можат да ги одберат следните опции:

Ниво 1
Adobe Certified Professional (ACP) сертификат

Титулата е наменета за оние кои имаат завршено курс за некоја од Adobe апликациите и сакаат да ги докажат своите вештини. Сертификацијата на ова ниво помага да покажат посветеност за академски успех и развој на кариерата.
ACP испитите се полагаат во Certiport тестинг центарот на Семос Едукација.

Испити со линкови од Certiport:

Adobe Certified Professional in Visual Design Using Adobe Photoshop
Adobe Certified Professional in Graphic Design & Illustration Using Adobe Illustrator
Adobe Certified Professional in Print & Digital Media Publication Using Adobe InDesign
Adobe Certified Professional in Digital Video Using Adobe Premier Pro
Adobe Certified Professional in Visual Effects & Motion Graphics Using Adobe After Effects
Adobe Certified Professional in Multiplatform Animation Using Adobe Animate

За повеќе информации поврзани со ACP сертификатите, прочитајте на Certiport.

Напомена

Со посета на официјален Adobe курс во Семос Едукација, слушателот добива бесплатна подготовка за ACP сертификација, како и еден бесплатен ваучер за полагање.