Microsoft

Microsoft сертификација

Добијте сертификат кој е Job role базиран и е доказ дека сте во тек со современите технички вештини и барањата кои таа позиција ги наметнува.
Со следење на сертификациската патека и обуката која е job role базирана, ќе добиете фокус и релевантна практична содржина за вашата позиција.
Семос Едукација како ваш Microsoft Gold Learning Partner може да ви ги понуди вистинските smart решенија за тоа кои курсеви да ги одберете за да се стекнете со новите “Job Role” сертификати.

Нивоа на Job Role базирана сертификација

Microsoft нуди сертификациски патеки за многу технички позиции. Секоја од овие сертификации се состои од неколку испити со крајна цел да се добие сертификат. Microsoft сертификатите се организирани во три нивоа: Fundamentals, Associate и Expert.

Fundamentals
Почнете со градење на основите и дознајте повеќе за можностите кои ги имате на вашата работна позиција и што е она што може да имплементирате. 

Associate
Продлабочете го вашето професионално знаење за секојдневниот бизнис и адаптирајте ги своите вештини кон предизвиците на вашето работно место.

Expert
Сертифицирајте го своето Expertско знаење и водете ги вашите тимови оптимално со цел да го загарантирате успехот на вашата компанија.