Microsoft

Microsoft сертификација

MCSA: Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), е наменет за луѓе кои сакаат да започнат со работа во ИТ индустријата. Професионалците кои ќе се стекнат со овој сертификат ги потврдуваат своите основни вештини да дизајнираат и изградат технолошки решенија со користење на Microsoft производи, вклучувајќи Windows, Windows Server, Exchange Server, Lync, Sharepoint, SQL Server и Microsoft Dynamics.

Ова ниво на сертификација е и предуслов за стекнување на повисоко ниво на сертификација односно MCSE и MCSD.

Новите MCSE и MCSD сертификати (MCSE: Cloud Platform and Infrastructure, MCSE: Mobility, MCSE: Data Management and Analytics, MCSE: Productivity и MCSD: App Builder) се во согласност со Центрите за Експертиза, кои се користат од страна на Microsoft партнерската мрежа, со цел да се идентификуваат техничките компетенции кои што се нашироко препознатливи од страна на партнерите на Microsoft како и од самите клиенти. Професионалците кои се имаат стекнато со овие сертификати, нема потреба да се ресертифицираат. Наместо тоа, со датумот кога е добиен сертификатот, се означува и начинот на кој ги следите промените во развојот на технологијата. Секоја година, имате шанса да го обновите сертификатот со тоа што успешно ќе положите еден од изборните испити покажувајќи ја вашата инвестиција во проширување или продлабочување на своите знаења во конкретен Центар за Екпертиза.


Microsoft Certification paths