Microsoft

Microsoft сертификација

Нашето партнерство со Microsoft и нашата техничка експертиза значи дека можеме да Ви понудиме иновативни решенија кои ќе го трансформираат Вашиот бизнис и ќе Ви помогнат да ги постигнете Вашите цели.

Добијте сертификат кој е Job role базиран и е доказ дека сте во тек со современите технички вештини и барањата кои таа позиција ги наметнува.
Со следење на сертификациската патека и обуката која е job role базирана, ќе добиете фокус и релевантна практична содржина за вашата позиција.

Нивоа на Job Role базирана сертификација

Microsoft нуди сертификациски патеки за многу технички позиции. Секоја од овие сертификации се состои од неколку испити со крајна цел да се добие сертификат. Microsoft сертификатите се организирани во три нивоа: Fundamentals, Associate и Expert.

Fundamentals
Почнете со градење на основите и дознајте повеќе за можностите кои ги имате на вашата работна позиција и што е она што може да имплементирате. 

Associate
Продлабочете го вашето професионално знаење за секојдневниот бизнис и адаптирајте ги своите вештини кон предизвиците на вашето работно место.

Expert
Сертифицирајте го своето Expertско знаење и водете ги вашите тимови оптимално со цел да го загарантирате успехот на вашата компанија.