EC-Council

EC-Council сертификација

EC-Council е мултидисциплинарна институција на глобални професионални сервиси за безбедност на информатички системи.

EC- Council е организација посветена на ИТ безбедноста која има за цел создавање на знаења, олеснување на иновациите, спроведување на истражувања, спроведување на развој и одржување на експерти од областа, со цел да ги обезбедат своите уникатни вештини и експертиза во сајбер безбедноста. Разни организации ширум светот, како што се Армијата на САД, американската морнарица, Дод, ФБИ, Мајкрософт, ИБМ и Обединетите нации, ги поседуваат различните сертификати на EC-Council.

Семос Едукација Ви овозможува и Ви ја доближува сертификацијата преку различни официјални обуки и сертификациони патеки.