Тестинг центар

Certiport Authorized Testing Center (CATC)

Со Certiport Authorized Testing Center (CATC) Семос Едукција нуди Certiport сертификати, како и администрирање на испитите. Certiport е светски лидер во испорака на официјални испити и решенија со практични тестови, наменети за академските пазари, работната сила и конкурентните пазари во техниката. Производите на Certiport се испорачуваат низ мрежа од повеќе од 15,000 партнери од Certiport Authorized Training Centers во 148 земји во светот на 27 јазици. Certiport сорабодува со провајдери на сертификации кои се водечки во индустриите за успешно да ги доведат нивните програми на пазарот. Certiport менаџира водечки програми за сертификација кои вклучуваат:

 • Adobe Certified Professional
 • App Development with Swift Certification
 • Autodesk Certified User
 • Cisco Certified Support Technician
 • Communication Skills for Business
 • Entrepreneurship and Small Business Certification
 • IC3 Digital Literacy Certification
 • Intuit Certifications
 • IT Specialist Certification
 • Microsoft Certified Fundamentals
 • Microsoft Certified Educator (MCE)
 • Microsoft Office Specialist (MOS)
 • PMI Project Management Ready™ Certification
 • Unity Certified User Certification

PSI Testing Center

Семос Едукација е овластен PSI тестинг центар во Македонија. Мрежата на Центарот за тестирање PSI нуди врвно решение за безбедно и стандардизирано тестирање. PSI има 75+ години искуство во индустријата за тестирање, обезбедувајќи над 17 милиони тестови годишно во име на клиентите во индустриите за сертификација, лиценцирање, високо образование и управување со таленти, вклучувајќи ги и секторите на Федералната и државната влада.

Сертификација 

 • ISACA
 • Atlassian
 • CIW

Термини

Тестинг центарот е отворен за спроведување на испити од вторник до петок во термини од 10 до 17 часот. 

Лице за контакт

Владо Попов
Тест Центар Администратор
+389 70 327 256

Pearson VUE Testing Center

Семос Едукација е овластен VUE тест центар во Македонија, каде кандидатите можат да го тестираат своето знаење и да се стекнат со сертификати од повеќе од 100 светски познати брендови. Испитите се спроведуваат во нашиот Тестинг центар кој е дизајниран според строгите правила на VUE Тестинг Центарот, кандидатите се следат и бројот на испити што може да се испорачуваат на дневна основа е ограничен. Центарот за тестирање VUE има 5.400 вработени ширум светот и мрежа на центри за тестирање во 180 земји за да помогне во развојот, испораката, обезбедувањето и развојот на програмите за сертификати и лиценци.

Сертификација за вендорите:

 • Microsoft
 • Cisco
 • ISQI
 • AWS
 • VMware

EC-Council Authorized Test Center

Семос Едукација е авторизиран EC-Council тест центар за спроведување на EC-Council официјални испити. Кандидати можат да си закажат полагање на EC-Council испит и да го полагаат во просториите на Семос Едукација, и истиот би бил прокториран од страна на авторизиран EC-Council проктор.

Сертификација 

 • CND
 • CEH
 • ECIH