Oracle

Oracle сертификација

Проширете ги вашите можности со Oracle Database сертификацијата.
Oracle Database технологијата се користи од страна на водечките светски компании за управување со своите критични бизнис функции, системи и процеси. Со инвестирање на вашето време да се здобиете со Oracle Database Сертификација, ќе ја развиете експертизата и искуство кое ви е потребно да работите на број еден базата за податоци во светот.  Со добивање на Oracle Database Сертификацијата, се здобивате со сертификација која е високо ценета и вреднувана во ИТ светот.

Oracle Database 12c сертификација

Database 12c-1

Database 12c-2

MySQL Developer сертификација

MySQL Developer