Web Developer
MCSD: App Builder


Prijavi se
Broj paketa
1

Web Developer

Web developer obuke razvijene od strane Microsoft-a će vas naučti implementaciji programerske logike, definisanju i upotrebi promenljivih, grananju, koriščenju petlji, razvoju korisničkog interfejsa, validaciji korisničkog unosa, čuvanju podataka, upotrebi ASP.NET Core. Predstavljaju prvi korak u učenju o modernim web aplikacijama.

ObukaBroj časova*Cena
Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
40
540 EUR
Programming in C#
40
540 EUR
Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications
40
540 EUR

*Cene su iskazane bez PDV-a


Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

Preko 90% svih web aplikacija i sajtova koji danas postoje su izgrađeni pomoću HTML-a. Ovo u suštini znači da kada god koristiš internet, konzumiraš sadržaj koji je neki programer stvorio pomoću ova tri jezika.

Ako i ti želiš da ovladaš ovom magijom i naučiš kako da kreiraš svoj web sajt – na pravom si mestu. Prvo ćeš naučiti kako da napišeš dobar HTML kod – kojim ćeš sadržaj postaviti na web. Zatim slede načini kako da taj sadržaj bude što primamljiviji – a za to je zadužen CSS. Kada i to naučiš, ostaje ti još JavaScript – koji će te naučiti kako da sadržaj bude što interaktivnij za potencijalne korisnike – ali i kako da komunicira sa serverom.

Kroz teorijski deo obuke naučićeš najbolje načine da primeniš programsku logiku, definišeš i koristiš promenljive i izvodiš petlje i konstruišeš njihove grane. Naučićeš kako da razviješ korisnički interfejs, omogućiš korisnicima unos podataka, njihovo čuvanje i validaciju. Ukratko, naučićeš kako da stvoriš dobro strukturiranu web aplikaciju. Zvuči kao mnogo teorije? Ne brini!

U praktičnom delu imaćeš priliku da zasučeš rukave i proučiš strukturu različitih scenarija primene teorijskog znanja. Uz pomoć instruktora, radićeš samostalno, ali fokusirano na principe i komponente kodiranja koji se koriste za uspostavljanje HTML5 softverske aplikacije.

Kome je ova obuka namenjena?

Ova obuka je namenjena profesionalnim programerima koji imaju 6-12 meseci programerskog iskustva i koji su zainteresovani za razvoj aplikacija koje koriste HTML5 sa JavaScript-om i CSS3 (Windows Store aplikacije za Windows 10 ili veb aplikacije)

Program obuke:

1. Overview of HTML and CSS
2. Creating and Styling HTML Pages
3. Introduction to JavaScript
4. Creating Forms to Collect and Validate User Input
5. Communicating with a Remote Server
6. Styling HTML5 by Using CSS3
7. Creating Objects and Methods by Using JavaScript
8. Creating Interactive Pages by Using HTML5 APIs
9. Adding Offline Support to Web Applications
10. Implementing an Adaptive User Interface
11. Creating Advanced Graphics
12. Animating the User Interface
13. Implementing Real-time Communication by Using Web Sockets
14. Performing Background Processing by Using Web Workers
15. Packaging JavaScript for Production Deployment

Tokom ove obuke naučićeš da:

 • Kreiraš i oblikuješ HTML5 stranice
 • Stvoriš dobro strukturiran i lako održiv JavaScript kod i koristiš kompajler da bi ga učinio/la kompatibilnim za sve pregledače
 • Kreiraš veb aplikacije koje podržavaju oflajn operacije
 • Stvoriš HTML5 web stranice koje se mogu prilagoditi različitim uređajima
 • Dodaješ naprednu grafiku na HTML5 stranicu pomoću elemenata Canvas i pomoću skalabilne vektorske grafike
 • Poboljšaš korisničko iskustvo dodavanjem animacija na HTML5 stranicu
 • Koristiš Web Sockets za slanje i primanje podataka između web aplikacije i servera

Predznanja:

 • 1-3 meseca iskustva u kreiranju web aplikacija, uključujući pisanje jednostavnog JavaScript koda
 • Minimum jednomesečno iskustvo u kreiranju Windows aplikacija
 • Minimum jednomesečno iskustvo korščenja Visual Studio

Preuzmi detaljan silabus obuke


Programming in C#

C# je objektno orijentisan jezik koji ima jako široku primenu, a relativno je lak za učenje. Razvijen je od strane programera kompanije Microsoft, i vrlo brzo je dospeo na listu najpopularnijih programskih jezika na svetu.
Sjajan je izbor za developere koji imaju određeno iskustvo u kodiranju. Kada jednom savladate njegove osnove, prilično brzo ćete napredovati i ovladati njime i na naprednom nivou. Da iskoristimo programerski izraz: C# je high-level jezik, ima laku sintaksu i to ga istovremeno čini dobrim izborom i za juniore i za seniore. Ako bismo hteli još malo da ga hvalimo, dodali bismo i da sa njim vrlo lako možete da automatizujete kompleksne zadatke i detektujete greške u kodu. To ga čini idealnim za programiranje mobilnih i desktop aplikacija, cloud-based usluga, web sajtova, korporacijskog softvera, ali i osnovom gejming industrije.

Na ovoj obuci ćeš naučiti veštine koje su potrebne za kreiranje Windows aplikacija pomoću jezika Visual C#. Tokom teorijskog dela obuke ćeš se upoznati sa osnovnim strukturama programa Visual C#, sintaksom jezika i detaljima implementacije, a zatim ćeš svoje znanje obogatiti praktičnim radom na građenju aplikacije korišćenjem .NET Framework 4.7.

Kome je ova obuka namenjena?

Ova obuka je namenjena iskusnim programerima koji već imaju iskustvo u radu sa jezicima kao što su C, C++, JavaScript, Objective-C, Microsoft Visual Basic ili Java i razumeju koncepte objektno orijentisanog programiranja. Ova obuka nije namenjena studentima ili ljudima koji tek uče programiranje - već je idealna za junior koji imaju najmanje mesec dana iskustva u programiranju u objektno orijentisanom okruženju. 

Program obuke:

1. Review of Visual C# Syntax
2. Creating Methods, Handling Exceptions, and Monitoring Applications
3. Basic types and constructs of Visual C#
4. Creating Classes and Implementing Type-Safe Collections
5. Creating a Class Hierarchy by Using Inheritance
6. Reading and Writing Local Data
7. Accessing a Database
8. Accessing Remote Data
9. Designing the User Interface for a Graphical Application
10. Improving Application Performance and Responsiveness
11. Integrating with Unmanaged Code
12. Creating Reusable Types and Assemblies
13. Encrypting and Decrypting Data

Tokom ove obuke naučićeš da:

 • Opišeš osnovnu sintaksu i karakteristike Visual C#
 • Kreiraš metode, upravljaš izuzecima i opišeš zahteve praćenja velikih aplikacija
 • Primeniš osnovnu strukturu i osnovne elemente tipične desktop aplikacije
 • Izgradiš grafički korisnički interfejs pomoću XAML-a
 • Poboljšaš protok i vreme odziva aplikacija koristeći taskove i asinhrone operacije
 • Enkriptuješ i dekriptuješ podatke pomoću simetrične i asimetrične enkripcije
 • Ispituješ metapodatke tipova pomoću refleksije, kreiraš i koristiš prilagođene atribute, generišeš kod tokom izvršavanja i upravljaš assembly verzijama

Predznanja:

Polaznici obuke bi trebalo da poseduju određeno iskustvo u C# programskom jeziku na nivou obavljanja osnovnih zadataka i operacija. Preciznije, kako bi što uspešnije pratili obuku, potrebno je da znate:

 • Kako da imenujete, deklarišete, inicirate i dodelite vrednosti promenljivima u aplikaciji
 • Kako da koristite: aritmetičke operatore za izvođenje aritmetičkih proračuna koji uključuju jednu ili više promenljivih; relacione operatore za testiranje odnosa između dve promenljive ili izraza; logičke operatore prri kombinovanju izraza koji sadrže relacione operatore
 • Kako kreirati sintaksu koda za jednostavne programske izraze pomoću ključnih reči na jeziku C# i prepoznati sintaksne greške pomoću Visual Studio IDE-a
 • Kako stvoriti jednostavnu strukturu grananja koristeći IF izraz
 • Kako stvoriti jednostavnu strukturu petlje pomoću izraza For za iteraciju kroz niz podataka
 • Kako koristiti Visual Studio IDE za pronalaženje jednostavnih logičkih grešaka
 • Kako stvoriti funkciju koja prihvata argumente (parametre i vraća vrednost određenog tipa)
 • Kako dizajnirati i izgraditi jednostavan korisnički interfejs pomoću standardnih kontrola i alata Visual Studio
 • Kako se povezati sa SQL Server bazom podataka, kako doći do podataka i sačuvati ih
 • Kako sortirati podatke u petlji
 • Kako prepoznati klase i metode korišćene u programu

Preuzmi detaljan silabus obuke


Developing ASP.NET Core MVC Web Applications

Microsoft ASP.NET Core MVC i druge ASP.NET Core web tehnologije ti mogu pomoći da kreiraš i hostuješ dinamične web aplikacije. Ovaj framework je kreiran od strane Microsoft-a i kompatibilan je sa Windows-om, Linux-om i macOS-om.

Podržava agilan i test-driven pristup razvoju softvera i dozvoljava upotrebu najnovijeg HTML-a i standardnih frontend framework-a kao što su Angular, React i drugi.
Na ovoj obuci naučićeš da razvijaš napredne ASP.NET Core MVC aplikacije koristeći .NET Core alate i tehnologije. Fokus će biti na aktivnostima kodiranja koje poboljšavaju performanse i skalabilnost web aplikacije.

Kome je ova obuka namenjena?

Ova obuka je namenjena web programerima koji koriste Microsoft Visual Studio u individualnom ili timskom razvojnom okruženju i koji žele da steknu veštine potrebne za razvoj naprednih web aplikacija.

Program obuke:

1. Exploring ASP.NET Core MVC
2. Designing ASP.NET Core MVC Web Applications
3. Configure Middlewares and Services in ASP.NET Core
4. Developing Controllers
5. Developing Views
6. Developing Models
7. Using Entity Framework Core in ASP.NET Core
8. Using Layouts, CSS and JavaScript in ASP.NET Core MVC
9. Client-Side Development
10. Testing and Troubleshooting
11. Managing Security
12. Performance and Communication
13. Implementing Web APIs
14. Hosting and Deployment

Tokom ove obuke naučićeš da:

 • Opišeš Microsoft Web Technologies stack i odabereš odgovarajuću tehnologiju za razvoj bilo koje aplikacije
 • Dizajniraš arhitekturu i implementaciju web aplikacije koja će zadovoljiti skup funkcionalnih zahteva, dobar korisnički interfejs i adresirati poslovne potrebe
 • Razviješ web aplikaciju koja koristi ASP.NET Core mehanizam kako bi korisnicima predstavila prijateljske URL-ove i logičnu hijerarhiju navigacije
 • Povežeš aplikaciju ASP.NET Core sa bazom podataka koristeći Entity Framework Core
 • Napišeš JavaScript kod koji se izvodi na strani klijenta i koristi biblioteku jQuery za optimizaciju odzivnosti MVC web aplikacije
 • Napišeš MVC aplikaciju koja potvrđuje identitet i ovlašćuje korisnike da bezbedno pristupaju sadržaju pomoću identiteta
 • Napraviš MVC aplikaciju koja se odupire zlonamernim napadima
 • Koristiš keširanje da biste ubrzali odgovore na zahteve korisnika

Predznanja:

Kako bi uspešno pratio/pratila ovu obuku, poželjno je da imaš iskustvo u:

 • Visual Studio 2017.
 • C# programiranju i konceptima kao što su Lambda izrazi, LINQ, i anonimni tipovi
 • .NET Framework.
 • HTML, CSS i JavaScript-u
 • Querying i manipulating data sa ADO.NET.
 • poznajše XML i JSON data strukture.

Preuzmi detaljan silabus obuke

Kontakt

Naš tim vam stoji na raspolaganju!
Javite nam se (svaki radni dan 9:00-17:00):
+381 63 4567 50 ; info@semosedu.com

Koliko je ovo zanimanje traženo u Srbiji?

Pogledajte koje sve kompanije imaju otvorene pozicije na  helloworld

Materijali za obuku

Učesnici će dobiti sledeće materijale:

 • Microsoft e-priručnik
 • Pojedinačne vežbe sa rešenjima
 • Pojedinačne praktične testove sa odgovorima i komentarima
 • Pristup grupi za pomoć pri učenju

Fun Fact

U početku je C# prvobitno nosio naziv COOL, skraćenica od „C-like Object Oriented Language“. Nažalost, Microsoft nije uspeo da zadrži ovo zabavno ime zbog trademark zakona.

Plaćanje

 • Plaćanje u gotovini na našoj adresi
 • Plaćanje preko računa banke
 • Plaćanje fakturom