Microsoft Data Science Institut


Prijavi se
Broj časova
214
Cena obuke
2210 EUR

Pravo mesto da postanete Data Scientist

7 Data Science veština.

1.5 miliona poslova.

Prilike za Data Science kadrove - jedan od najpopularnijih poslova današnjice - brzo rastu kao odgovor na eksponencijalne količine podataka koje se prikupljaju i analiziraju. Kompanije angažuju kadrove kako bi pronašli korisne informacije i rešili značajne poslovne probleme.

Microsoft je konsultovao Data Science eksperte i kompanije koje ih zapošljavaju kako bi identifikovali osnovne veštine koje su im potrebne da bi bile uspešne. Semos Education kao Microsoft Gold Partner kreirao je ovaj jedinstveni kurikulum koji se koristi za podučavanje ključnih funkcionalnih i tehničkih veština, tako da možete postati Data Scientist.

Zašto Data Scientist?

Data Scientist profesija je treću godinu zaredom rangirana kao prvo mesto u IT industriji, pokazalo je istraživanje LinkedIn-a.

Budući da ogromna količina podataka postaje dostupna, velike kompanije više nisu glavni poslodavci kojima su Data Science eksperti potrebni. Rastuća potražnja za ekspertima, kako u velikim tako i u malim industrijama, suočava se sa nedostatkom kvalifikovanog kadra koji može popuniti otvorene pozicije.

7 Veština koje morate steći da biste postali Data Scientist

 • Query nad relacionim podacima
 • Primena statistika na Data Science 
 • Analizirajte i vizualizujte podatke
 • Istražite podatke sa kodom
 • Algoritmi mašinskog učenja
 • Razvijte modele mašinskog učenja
 • Finalni projekat

Tehnologije koje ćete koristite

T-SQL | Microsoft Excel | Power BI | Python | Azure Machine Learning Studio | Machine Learning Algorithms

Microsoft Data Science kurikulum

IspitObukaBroj časovaTip obuke
*Cena
2.600 EUR
Cena sa 15% popusta
2.210 EUR
N/A 55232: Writing Analytical Queries for Business Intelligence 
24
Vođena instruktorom
N/A Essential Statistics for Data Analysis using Excel
24
Vođena instruktorom
70-778 20778: Analyzing Data with Power BI
24
Vođena instruktorom
N/A Programming in Python for Data Science
32
Vođena instruktorom
N/A Perform Cloud Data Science with Azure Machine Learning
16
Vođena instruktorom
DP-100T01 DP-100T01: Designing and Implementing a Data Science solution on Azure
24
Vođena instruktorom
Finalni projekat
30
N/A

*Cene su iskazane bez PDV-a

Ovaj program se sastoji od sledećih obuka:

 • 55232: Writing Analytical Queries for Business Intelligence - Ova obuka govori o pisanju TSQL upita u svrhu izveštavanja baze podataka, analize i poslovne inteligencije. Konkretno, ova obuka predstavlja TSQL u kontekstu analize podataka - fokusirajući se na smisao samih podataka, a ne na razvoja aplikacija orijentisanih na tranzakcije. Obuka započinje kratkom diskusijom o nivoima merenja i kvantitativnoj metodologiji istraživanja i integriše ove koncepte u svaku predstavljenu temu TSKL. Cilj je obezbediti dosledan, direktan i namenski put učenja iz pronalaženja RDBMS podataka putem analitičkih alata kao što su SQL Server Reporting Services, PowerBI, Excel, R, SAS i SPSS.
 • Essential Statistics for Data Analysis using Excel -Ova obuka će vas upoznati sa osnovnom statistikom i analizom podataka. Obuka započinje osnovnom tehnikom za analizu podataka kao što su agregacija i sumiranje podataka, vizualizacija podataka i nastavlja se definicijom korelacije, medijana, varijanca, standardne devijacije, testiranjem hipoteza i završava metodama korišćenim u regresiji prediktivnih modela, klasifikaciji i klasterovanja.
 • 20778: Analyzing Data with Power BI - Glavna svrha obuke je da studenti dobro razumeju analizu podataka pomoću Power BI-a. Obuka uključuje kreiranje vizualizacija, Power BI usluga i Power BI mobilne aplikacije.
 • Programming in Python for Data Science - Ova obuka će vas upoznati sa Python-om - jezik koji je standard u nauci o podacima. Na samom početku naučićete sintaksu i elemente programskog jezika - Python. Nakon toga nastavit ćete sa načinom na koji možete pripremiti i očistiti podatke da biste dobili korisne skupove podataka, a na kraju ćete naučiti kreirati prediktivne modele u Python-u.
 • Perform Cloud Data Science with Azure Machine Learning - U ovom delu obuke upoznaćete se sa Microsoft Machine Learning Studio-om i naučićete kako da ga upotrebite za pravljenje modela mašinskog učenja. Naučićete kako napraviti baze podataka u Azure Machine Learning Studio, pripremite podatke, primenite jedan od modela mašinskog učenja koji su vam na raspolaganju, obučite i razvijete model.
 • DP-100T01: Designing and Implementing a Data Science solution on Azure - Obuka započinje pregledom Azure usluga koje omogućavaju upotrebu Data Science. Odatle se fokusira na korišćenje Azure data science servisa, Azure Machine Learning za automatizaciju data science puteva informacija.

Kontakt

Naš tim vam stoji na raspolaganju!
Javite nam se (svaki radni dan 9:00-17:00):
+381 63 4567 50 ; info@semosedu.com

Ko bi trebalo da se prijavi?

Svi oni koji bi želeli profesionalno da se bave Data Science-om i poboljšaju svoje veštine u ovoj oblasti kako bi stekli bolje mogućnosti u karijeri, kao i veće prihode.

Ovaj jedinstveni Data Science Institute Program će vam pružiti:

Internacionalna izgradnja karijere

Program na visokom nivou i izazov za izgradnju sveobuhvatnog seta veština da biste dobili posao koji želite.

Internacionalni eksperti

Učite od stručnjaka iz industrije i Microsoftovih sertifikovanih trenera sa više od 18 godina iskustva u IT tehnologiji koji su obučili više od 80 Data Scientist-a širom sveta. Treneri su jedni od prvih sertifikovanih Microsoftovih Data Scientist-a na svetu.

Laboratorijske vežbe

Pored teorijskog dela, svaka obuka uključuje i laboratorije u kojima možete dostići praktične veštine u polju Data Science. Na kraju obuke samostalno pripremite pravi projekat u kojem ćete primeniti sva znanja i veštine koje steknete tokom obuke i predstaviti rezultat svog rada.

Internacionalni sertifkat

Nakon što završite program, imaćete priliku da položite službene ispite i steknite Microsoft službeni sertifikat - Microsoft Certified: Azure Data Scientist Associate. Ako se odlučite za polaganje ispita, to možete podeliti u vašem CV-u, portfoliju i stranici LinkedIn.

Benefiti

Nakon što završite ovaj jedinstveni i prilagođeni program Data Science, imaćete sva potrebna znanja i veštine za započinjanje karijere kao Data Scientist koristeći najtraženiji programski jezik Python i najrašireniji Cloud Service koji podržava celi proces u praktikovanju Data Science-a - Microsoft Azure.

Plaćanje

 • Plaćanje u gotovini na našoj adresi
 • Plaćanje preko računa banke
 • Plaćanje fakturom