ISTQB Test Automation Engineer


Prijavi se
Početak obuke
18 Mar 2024
Broj časova
20
Cena obuke
850 EUR

ISTQB Test Automation Engineer

Na ovoj obuci, polaznici će naučiti kako da se usmere na dizajniranje, razvoj i održavanje rešenja za automatizaciju testiranja. Steći će znanje o konceptima, metodama, alatima i procesima za automatizaciju dinamičkih funkcionalnih testova, kao i o odnosu tih testova prema upravljanju testiranjem, upravljanje konfiguracijom, upravljanje greškama, procesima razvoja softvera i osiguranju kvaliteta. Opisane metode su generalno primenljive u različitim pristupima kroz životni ciklus softvera, vrstama softverskih sistema i tipovima testiranja.

Kome je kurs namenjen?

 • Software testerima
 • Test analistima, test developerima, test menadžerima
 • Software developerima

Course outline

 • Modul 1: Introduction and Objectives for Test Automation
 • Modul 2: Preparing for Test Automation
 • Modul 3: The Generic Test Automation Architecture
 • Modul 4: Deployment Risks and Contingencies
 • Modul 5: Test Automation Reporting and Metrics
 • Modul 6: Transitioning Manual Testing to an Automated Environment
 • Modul 7: Verifying the TAS
 • Modul 8: Continuous Improvement
 • Imaćete nezavisnu, međunarodno priznat sertifikat kao dokaz stručnosti u oblasti testiranja softvera sa specijalizacijom za  inženjera za test automatizaciju.
 • Naučićete kako da razvijate i integrišete automatizaciju testiranja.
 • Bićete u mogućnosti da izaberete odgovarajuće alate i tehnologije za svaki projekat.
 • Bićete sposobni da kreirate pristupe i metodologije za izgradnju arhitekture test automatizacije.
 • Naučićete kako se ručni testni procesi prenose na automatizovane.
 • Naučićete kako da kreirate izveštaje i metrike o automatizovanim testovima.

Kontakt

Marija Milanović
Country Manager
+381 63 10 54 536

Kontakt

Naš tim vam stoji na raspolaganju!
Javite nam se (svaki radni dan 9:00-17:00):
+381 63 4567 50 ; info@semosedu.com

Preduslovi

Morate imati najmanje 3 godie praktičnog iskustva na polju testiranja softvera.
Morate posedovati ISTQB Certified Tester Foundation level sertifikat.

Materijali za obuku

Učesnici će dobiti:

 • Knjiga
 • Virtuelne laboratorije

Sertifikat: ISTQB® Certified Tester - Advanced Level, Test Automation Engineer

Ispit

ISTQB® Certified Tester – Test Automation Engineer, nije uključen u cenu obuke.

Zašto ova obuka?

Program sertifikacije obuhvata niz koncepata, tehnika, alata i najboljih praksi u oblasti automatizacije testiranja. Pripremajući se i stičući sertifikat, možete unaprediti svoje veštine i znanje u automatizaciji testiranja, omogućavajući vam da efikasnije doprinosite svojim projektima. Ova sertifikacija pruža standardizovano znanja i terminologiju vezanu za automatizaciju testiranja. Ovo ujedinjeno razumevanje može biti posebno vredno prilikom rada na projektima koji uključuju internacionalne timove ili klijente.

Plaćanje

 • Plaćanje u gotovini na našoj adresi
 • Plaćanje preko računa banke
 • Plaćanje fakturom