Новости Листа

БИДИ ОРИГИНАЛЕН!

Аплицирај за стипендија и учи според официјалните програми на најпознатите светски IT брендови.

Добивањето на стипендијата оваа година е по принципот ПРВ пријавен – ПРВ услужен. Затоа побрзај! Бројот на стипендии е ограничен.

ЗОШТО...

ОФИЦИЈАЛНА – Затоа што ќе изучуваш официјална програма издадена од нашите партнери > најреномираните светски брендови (Microsoft, Oracle, ISTQB, Adobe, Autodesk, Python). Обуката ќе ја одржуваат сертифицирани тренери и инструктори.  Ќе следиш официјални курсеви со вклучена официјална литература, лабови и сертификати.

ЛЕТНА – Затоа што оваа понуда важи само еднаш во годината и се одвива во текот на летото. Стипендиите се одобрени за овој период од годината од страна на Семос едукација и нашите партнери. За секоја програма се обезбедени по 10 стипендии. 

МЕНТОРСКА ПРОГРАМА – Затоа што ќе работиш на реален проект  под менторство на експерти од областа и ќе имаш можност да го употребиш сето стекнатото знаење. Најголемата предност на реалните проекти е тоа што истите се дел од професионалното потфолио на слушателите и претставуваат чекор напред во нивниот кареиерен развој.  Најдобрите слушатели ќе добијат можност за пракса, стекнување на искуство и вработување  преку нашиот Кариерен Центар.

80 СТИПЕНДИИ ЗА НАЈБАРАНИТЕ IT ПРОФЕСИИ


ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

Кој може да аплицира за стипендија?

Може да се пријави секое лице кое сака да учи, да напредува во кариерата, да се доквалификува или преквалификува и да работи на реален проект, а потоа ќе може да започне нова кариера во одбраната област.us

Доколку си сигурен дека сакаш да ја искористиш оваа можност, не чекај! Аплицирај веднаш и обезбеди си ја твојата стипендија пред сите. Доделувањето на стипендиите ќе оди по принципот ПРВ ПРИЈАВЕН – ПРВ УСЛУЖЕН. Што значи дека што порано се запишеш на една од официјалните летни менторски програми, можноста да ја добиеш стипендијата е поголема.