Новости Листа

Едуцираното дете има потенцијал да го промени светот

Детскиот едукативен центар на Семос Едукација, ги здружи силите со нови пријатели - соработници со кои делиме иста цел - едукација на најмладите:

Јазичните и компјутерските вештини како приоритет во едукативниот процес, ги споивме како клучна алатка за целосна подготовка на детето за светот кој постојано се менува.

Подгответе го вашето дете со вештини кои ќе му помогнат полесно да се вклопи во ова модерно време на дигитализација и промени со брзина на светлината - cool е да знаеш компјутерски вештини на повеќе јазици.