Новости Листа

На вебинарот наменет за ИТ Академијата за средношколци ќе дознаете повеќе за:

  • Што е компјутерска писменост? Зошто им е потребна на средношколците?
  • Што се учи на IT Академија за средношколци? Кои се бенефитите од Академијата?
  • Ќе се запознаеш со Димитар Маленков, предавач на модулите Веб дизајн/Веб програмирање и Графички дизајн на ИТ Академијата за средношколци
  • Ќе ти одговориме на сите прашања кои те интересираат поврзани со Академијата

Датум: 25 август 

Почеток: 18:00 часот

Локација: Online

Присуството е бесплатно.