Certified Artificial Intelligence Practitioner
CAIP

Скопје
Аплицирај
Број на часови
40
Цена на курсот
900 ЕУР

Опис на курсот

По завршување на овој курс ќе се стекнете со професионално знаење и вештини од областа на вештачката интелигенција, технологиите кои се користат и техниките кои се најчесто користени во светот за да успешно се програмира апликација од областа на вештачката интелигенција.

Исто така, по завршиувањето на овој курс ќе се стекнете со титулата Artificial Intelligence Practitioner која ви овозможува многу полесно да дојдете до професионален ангажман во пошироката област на програмирањето базирано на вештачката интелигенција.

Овој сертифициран курс е специјално дизајниран за програмери кои сакаат да се надоградат, да го демонстрираат своето знаење, да дизајнираат и имплементираат програми / апликации од областа на вештачката интелигенција и машинското учење.


Содржина на курсот

 • Решавање на бизнис проблеми со користење на вештачката интелигенција и машинското учење
 • Собирање и анализирање на податоци
 • Сетирање на тренинг модел
 • Финализирање на модел
 • Програмирање на линеарна регресија
 • Програмирање на класификациони модели
 • Програмирање на кластер-модели
 • Програмирање на напредни модели
 • Програмирање на вектор модели (SVM)

Лице за контакт

Дијана Василевска
Раководител на Artificial Intelligence Training Department
+389 70 349 030, секој работен ден 9:00-17:00

Контакт лице за
интернационална
продажба

Марко Серафимовски
Раководител на Интернационална продажба
+38978441867

Сертификат: AIP-110

Овој сертификат е наменет за сите луѓе кои имаат барем мало познавање во програмирањето и кои се спремни да се надоградат, да го демонстрираат своето знаење, да дизајнираат и имплементираат програми / апликации од областа на вештачката интелигенција и машинското учење.

Во текот на овој курс, ќе се стекнете со знаење како да ја имплементирате вештачката интелигенција како решение на некој бизнис проблем, како и ќе научи да:

 • Пристапи и да реши oдреден генерален бизнис проблем со помош на вештачката интелигенција и машинското учење.
 • Собирање, анализирање и подготвување на база на податоци
 • Тренирање и подобрување на модел од машинското учење.
 • Финализирање на модел од машинското учење и презентирање на резултатите на слушатели / публика
 • Програмирање на линеарна регресија.
 • Програмирање на класификациони модели
 • Програмирање на кластер-модели
 • Програмирање на вектор модели (SVM)
 • Програмирање на вештачки-базирани мрежи
 • Изучување на регуларности за приватност на податоците во проекти каде се користи вештачка интелигенција и машинското учење