Пакет курсеви Python

Скопје
Аплицирај
Број на часови
60
Цена на курсот
30.600 МКД

Пакет курсеви Python

Брзиот развој на информатичката технологија предизвикува големи промени во начинот на функционирањето на луѓето во нивниот деловен и приватен живот. Со таа цел сè повеќе се развиваат апликации, кои ќе им овозможат на корисниците со нивното користење да им го олеснат секојневното живеење. 

Од оваа година Семос Едукација e авторизирана OpenEDG Python Institute академија. Токму поради ова, програмите за Python I и Python II ниво се направени и прилагодени според програмите кои ги нуди Python Institute со цел да ги подготват слушателите успешно да ги положат испитите PCEP и PCAP.

Оваа обука е наменета за сите оние слушатели кои сакаат да се запознаат со основните концепти на програмирањето и начини на развивање на апликации во програмскиот јазик Python и примена на Open Source технологијата.

САМО за однапред уплата на цел пакет следува попуст.

Пакет курсеви Python

КурсевиБрој на часовиЦена со попуст
Python - I ниво & Python - II ниво 60 30.600 мкд

Листа на сите основни курсеви за програмирање

За поединечно посетување на курс важат цените наведени во табелата што следи.

КурсЧасовиЦена
PHP со MySQL - I ниво
30
15.500 МКД
PHP со MySQL - II ниво
30
15.500 МКД
HTML5 & CSS3 - I ниво
30
15.500 МКД
HTML5 APIs & Javascript - II ниво
30
15.500 МКД
Node.js & MongoDB
30
15.500 МКД
React.js
30
18.500 МКД
Програмирање во Go
30
18.500 МКД
Python - I ниво
30
15.500 МКД
Python - II ниво
30
18.500 МКД

Лице за контакт

Дијана Василевска
Раководител на Open Source Programming Training Department
+389 70 349 030, секој работен ден 9:00-17:00
  • Секој слушател работи самостојно на свој компјутер
  • Бесплатни прирачници или книги со практични примери и вежби за секој курс
  • За секој слушател кој успешно ќе го заврши курсот следи диплома

Забелешка

По секој курс може да има пауза од две недели.

Попуст

Наведените попустите не се комбинираат и истите се поддршка кон младите, невработените лица, како и кон лојалните слушатели.

  • 10 % за посета на прв курс – ученик, студент, невработено лице
  • 10 % за посета на втор курс – секој слушател
  • 15 % за посета трет и повеќе курсеви – секој слушател

Начин на плаќање

  • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
  • Уплата на рати со кредитни картички
  • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
  • Уплата на фактура