Официјална Unity Академија за Virtual Reality

Скопје
Аплицирај
Почеток на курсот
27 Сеп 2021
Број на часови
180
Цена на курсот
1800 ЕУР

Официјална Unity Академија за Виртуелна Реалност

Unity е креатор на најкористената 3D креативна платформа во реално време, со моќно и богато интерактивно искуство во 2D, 3D, VR и AR. Повеќе од 60% од AR/VR содржини се изработени со Unity. Доколку сте креатор со амбиции да започнете да работите во 3D, VR, gaming или во некои други области за интерактивен развој во реално време, Unity е вистинскиот избор за Вас.

Unity разви нова архитектура која ја подобрува поддршката за постоечките и идни платформи за (AR) и (VR). Научи за технологијата во целост, придобивките кои произлегуваат од нејзино користење, подобрувањата на платформата и како тоа влијае на вашиот проект за креирање на AR/VR искуства.

Семос Едукација е единствениот Unity Authorized Training Partner во регионот. Учете низ интензивни работилници од врвни професионалци со титула Unity Certified Instructor.

Програма

Задолжителни модули

 • Unity Programming - Basics
 • Introduction to the development of Unity 2D
 • Introduction to the development of Unity 3D
 • Unity Programming - Advanced Skills
 • Introduction to VR and AR
 • Complete VR and AR course

Introduction to the development of Unity 2D

Целта на оваа работилница е сите слушатели да се запознаат и да го употребуваат Unity, фокусирајќи се конкретно на работа со сите алатки наменети за 2D околина. Совладувањето на Unity ќе се одвива преку изработка на 2D игра од сам почеток, при што ќе се опфатат сите главни области: sprites, animation, game mechanics и publishing.

Стекнати вештини и компетенции

 • Learn how to navigate in the Unity Editor
 • Identify key features of the Unity 2D toolset
 • Develop complex 2D parallaxing environments
 • Create multiple types of in-editor
 • animations Develop 2D game mechanics
 • Publish 2D games

Introduction to the development of Unity 3D

Целта на оваа работилница е сите слушатели да се запознаат и да го употребуваат Unity, фокусирајќи се конкретно на работа со сите алатки наменети за 3D околина. Додека слушателите го совладуваат Unity, тие ќе изработат 3D игра во трето лице од сам почеток, покривајќи ги сите главни области: importing, animation, character configuration, implementing game mechanics and publishing.

Стекнати вештини и компетенции

 • Demonstrate the use of key features of the Unity toolset needed to create 3D games
 • Configure engaging game environments using project assets
 • Create a feature complete character controller for user interactions
 • Implement scripts to create gameplay mechanic structures
 • Prepare completed projects for publishing

Introduction to VR and AR

Во оваа работилница од средно ниво, слушателите ќе научат како да започнат со VR и AR. Unity едиторот се разработува заедно со скриптите за функционалност и развој на проектот. Проектот којшто е направен во работилницата е Laser Cop Room Scale VR Game.

Стекнати вештини и компетенции

 • Gain a foundational knowledge of the modern history of VR and how Unity fits into the space
 • Review the various types of headsets on the market today
 • Analyze ergonomic considerations for positive VR experiences
 • Understand the importance of scale in a VR project
 • Identify limitations VR presents as platform for designing games
 • Understand how sound works in a VR space
 • Use Unity to develop VR games

Complete VR and AR course

Учење засновано на проекти, како да направите VR и AR апликации со 3D развој на игри и С# програмирање.

Стекнати вештини и компетенции

 • Learn the tools and technologies used by professionals working in VR and AR
 • How to strategically move into a career in the VR/AR field
 • Over six projects that can be immediately showcased in a portfolio
 • Gain the skills to quickly and confidently create your own applications using the industry's leading tools
 • Fundamentals of C# programming

Лице за контакт

Мирослав Клампфер
Раководител на Официјална Unity Академија за Virtual Reality
+389 70 358 369, секој работен ден 9:00-17:00

Академски календар за 2021/22 - упис 1/ online

15 март 2021 - Почеток

15 март до 15 јули 2021 - Прв семестар

16 август до 30 септември 2021 - Втор семестар

20 октомври 2021 – Презентација на проекти

Академски календар за 2021/22 - упис 2

27 септември - Почеток

27 септември до 30 декември 2021 - Прв семестар

20 јануари до 29 април 2022 - Втор семестар

20 мај 2022 – Презентација на проекти

Методи

Предавањата се изведуваат на модерен и интерактивен начин, користејќи модерни информациски технологии, преку индивидуална и групна работа, практично менторство со консултанти од реномирани компании во текот на наставата. Сето ова со цел студентите да ги развијат своите вештини во VR преку интересен, забавен и модерен начин.

Верификациони документи - сертификати

 • 3 Официјални сертификати од Unity: Unity 2D, Unity 3D, Unity VR и AR
 • 1 Официјален сертификат за положен испит: Unity Certified User: Programmer
 • Диплома за завршена Официјална Unity Академија за Virtual Reality