Програма за виртуелна реалност

Скопје
Аплицирај
Број на часови
120

VR сертифицирaна академија

Семос Едукација е единствениот Unity Authorized Training Partner во регионот. Учете низ интензивни работилници од врвни професионалци со титула Unity Certified Instructor.

Unity разви нова архитектура која ја подобрува поддршката за постоечките и идни платформи за (AR) и (VR). Научи за технологијата во целост, придобивките кои произлегуваат од нејзино користење, подобрувањата на платформата и како тоа влијае на вашиот проект за креирање на AR/VR искуства.

Оваа Академија за Виртуелна Реалност се состои од неколку работилници:

 • Вовед во развојот на Unity 2D
 • Вовед во развојот на Unity 3D
 • Вовед во VR и AR
 • Комплетен курс за VR и АR

Вовед во развојот на Unity 2D

Целта на оваа работилница е сите слушатели да се запознаат и да го употребуваат Unity, фокусирајќи се конкретно на работа со сите алатки наменети за 2D околина. Совладувањето на Unity ќе се одвива преку изработка на 2D игра од сам почеток, при што ќе се опфатат сите главни области: sprites, animation, game mechanics и publishing.


Цели на учење и очекувани резултати

 • Learn how to navigate in the Unity Editor
 • Identify key features of the Unity 2D toolset
 • Develop complex 2D parallaxing environments
 • Create multiple types of in-editor
 • animations Develop 2D game mechanics
 • Publish 2D games

Вовед во развојот на Unity 3D

Целта на оваа работилница е сите слушатели да се запознаат и да го употребуваат Unity, фокусирајќи се конкретно на работа со сите алатки наменети за 3D околина. Додека слушателите го совладуваат Unity, тие ќе изработат 3D игра во трето лице од сам почеток, покривајќи ги сите главни области: importing, animation, character configuration, implementing game mechanics and publishing.


Цели на учење и очекувани резултати

 • Demonstrate the use of key features of the Unity toolset needed to create 3D games
 • Configure engaging game environments using project assets
 • Create a feature complete character controller for user interactions
 • Implement scripts to create gameplay mechanic structures
 • Prepare completed projects for publishing

Вовед во VR и AR

Во оваа работилница од средно ниво, слушателите ќе научат како да започнат со VR и AR. Unity едиторот се разработува заедно со скриптите за функционалност и развој на проектот. Проектот којшто е направен во работилницата е Laser Cop Room Scale VR Game.


Цели на учење и очекувани резултати

 • Gain a foundational knowledge of the modern history of VR and how Unity fits into the space
 • Review the various types of headsets on the market today
 • Analyze ergonomic considerations for positive VR experiences
 • Understand the importance of scale in a VR project
 • Identify limitations VR presents as platform for designing games
 • Understand how sound works in a VR space
 • Use Unity to develop VR games

Комплетирање на обуката за VR и АR

Учење засновано на проекти, како да направите VR и AR апликации со 3D развој на игри и С# програмирање.


Цели на учење и очекувани резултати

 • Learn the tools and technologies used by professionals working in VR and AR
 • How to strategically move into a career in the VR/AR field
 • Over six projects that can be immediately showcased in a portfolio
 • Gain the skills to quickly and confidently create your own applications using the industry's leading tools
 • Fundamentals of C# programming

Лице за контакт

Мирослав Клампфер
Раководител на Семос Академија за Virtual Reality (VR)
+389 70 358 369, секој работен ден 9:00-17:00

Сертификат: Unity Certified User Programmer

Unity Certified User: Сертификација на програмер ги потврдува основните вештини во програмирање за создавање игри и апликации или за создавање нови светови во Augmented Reality (AR) и Virtual Reality (VR). Оваа сертификација е развиена во партнерство со Certiport.

Методи

Предавањата се изведуваат на модерен и интерактивен начин, користејќи модерни информациски технологии, преку индивидуална и групна работа, практично менторство со консултанти од реномирани компании во текот на наставата. Сето ова со цел студентите да ги развијат своите вештини во VR преку интересен, забавен и модерен начин.

Предуслови

Не е потребно претходно искуство

Начин на плаќање

 • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
 • Уплата на рати со кредитни картички
 • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
 • Уплата на фактура