Data Analyst
MCSA: BI Reporting

Beograd
Prijavi se
Broj paketa
1

Microsoft Certified: Data Analyst Associate

Zašto započeti Data Analyst karijeru?

Veštine obrade podataka, komunikacija rezultata obrade podataka i korišćenje podataka na uticajan način je ključna veština današnjice. Učenjem osnova obrade podataka, koja uključuje vizualizaciju, deskriptivnu i inferencijalnu statistiku, korišćenje logike za upite setova podataka, bićete spremni da se suočite sa bilo kojim izazovom obrade podataka. Na kraju Microsoft Professional programa za analizu i obradu podataka, znaćete da interpretirate i obrađujete podatke u kontekstu različitih organizacija i industrija.

Microsoft zvanične obuke u okviru programa

IspitObukaBroj časovaModel učenja*Cena
55232: Writing Analytical Queries for Business Intelligence
24
Vođena obuka od instruktora 
500 EUR
20779: Analyzing Data with Excel and Essential Statistics for Data Analysis using Excel
34

Vođena obuka od instruktora + online 

500 EUR
DA-100 DA-100: Analyzing Data with Power BI
32

Vođena obuka od instruktora 

475 EUR

Finalni projekat
20
N/A
N/A

*Cene su iskazane bez PDV-a

Detalji

Ovaj program se sastoji od 4 obuke i finalnog projekta:

 • MOC 55232: Writing Analytical Queries for Business Intelligence – 24 časa: Na ovoj vođenoj obuci se rade TSQL upiti za potrebe izveštavanja baze podataka, analizu i poslovnu inteligenciju. Posebno, ova obuka prikazuje TSQL u kontekstu obrade podataka – drugim rečima, davanje značenja podacima pre nego razvoju aplikacionog sloja orijentisanog na transakcije.
 • 20779: Analyzing Data with Excel and Essential Statistics for Data Analysis using Excel – 34 časa
  • 20779: Analyzing Data with Excel:  Glavna svrha ove obuke je da učesnike nauči kako da dodaju BI tehnike u analizu podataka u Excelu. Obuka se ne bavi samo mogućnostima tabela i čartova, već koristi i pivot table, Excel Data Model i Power BI.
  • Essential Statistics for Data Analysis using Excel:  Ova obuka uključuje statistiku i obradu podataka. Obuka će Vas naučiti osnovnim konceptima vezanim za statistiku i obradu podataka i pomoći Vam u njihovoj primeni. Na obuci ćete naučiti kako da opišete podatke koristeći grafikone i osnovne statističke mere, kako da nađete srednju vrednost i varijansu nasumičnih promenljivih i naučiti više o binomnoj, Puasonovoj i Normalnoj raspodeli.
 • DA-100: Analyzing Data with Power BI – 32 časova: Glavna svrha ove obuke je da učesnici razviju dobro razumevanje obrade podataka sa Power BI. Obuka uključuje kreiranje vizuelnih elemenata, Power BI uslugu i Power Bi mobilnu aplikaciju.
 • Finalni projekat: Učesnici će dobti set podataka koji će obraditi i predstaviti.

U ovom tromesečnom programu naučićete:

 • Kako da pišete TSQL upite za potrebe izveštavanja i analize iz baze podataka i poslovne inteligencije
 • Kako da koristite BI tehnike u Excel obradi podataka
 • Osnove statistike za obradu podataka korišćenjem Excel-a
 • Kako da obrađujete podatke koristeći Power BI – vodeći alat u oblasti obrade podataka

Kontakt

Naš tim vam stoji na raspolaganju!
Javite nam se (svaki radni dan 9:00-17:00):
+381 63 4567 50 ; info@semosedu.com

Ko bi trebalo da prisustvuje programu?

Ovaj program je namenjen profesionalcima u IT sektoru, prodaji, marketingu, finansijama, statistici i svima onima koji imaju potrebu da obrađuju podatke, uključujući početnike koji bi želeli da potraže karijeru u sferi obrade podataka.

Nek vam sledeće činjenice pomognu da se odlučite za ovaj program:

Građenje karijere

Izazovan, visoko-kvalitetan program za građenje sveobuhvatnog seta veština koji će Vam omogućiti da dobijete željeni posao.

Međunarodni eksperti u obradi podataka

Učite od eksperata i Microsoft sertifikovanih trenera sa više od 18 godina praktičnog iskustva. Trener je jedan od prvih sertifikovanih Microsoft data eksperta u svetu.

Budućnost IT treninga (hibridni trening model: onsite + online)

Novi hibridni trening model će biti implementiran u ovom programu po prvi put i uključuje vođene treninge od strane instruktora podržane online Microsoft platformom.

Hands-on labovi

Pored teorijskog dela, svaka obuka uključuje hand-on labove koji će vam pomoći da dostignete praktične veštine u oblasti obrade podataka.

Microsoft vredni sertifikati

Nakon završetka programa, imaćete priliku da polažete zvanične ispite i zaradite zvanični Microsoft sertifikat – MCSA: BI Reporting. Ako odlučite da polažete ispit, možete ga upisati u svoj CV, portfolio i Linkedin profil.

Plaćanje

 • Plaćanje u gotovini na našoj adresi
 • Plaćanje preko računa banke
 • Plaćanje fakturom