JavaScript Академија

Скопје
Аплицирај
Почеток на курсот
27 Сеп 2021
Број на часови
210
Цена на курсот
1.505 ЕУР

JavaScript Академија

Програмата е наменета за млади лица кои сакаат да навлезат во областа на програмирање и да станат junior web програмери. Во текот на обуката слушателите ќе работат на реален проект, ќе научат да ги развиваат различните делови од едно комплексно решение во enterprise индустријата со помош MEAN Stack (технологиите): GNU/Linux, HTML/CSS, JavaScript/React.js, Node.js and MongoDB, third party API.


Програма

Задолжителни модули

 • Запознавање со GNU/Linux околина
 • Запознавање со проектот и за тоа што практично се работи
 • Запознавање со GIT, поставување на тимска структура, додавање на прв документ
 • Запознавање со HTML/CSS за веб девелопери
 • Основи на програмирање во Javascript
 • GULP автоматизација на процеси при развој на веб апликации
 • Javascript рамка за front-end програмирање React.js
 • Back-End развој со Node.js
 • Бази на податоци
 • Изработка и користење на веб сервиси
 • Интеграција со third party API
 • Deployment и лансирање на проект

Со завршување на програмата за JavaScript академијата, посетителот ќе знае да ги применува најновите принципи и технологии во оваа област, како и ќе научи да:

 • Планира и исцртува скалабилен дизајн
 • Одберат правилни слики, типографија и презентациски стил
 • Користи основни технологии кои се среќаваат во еден веб проект
 • Чита и пишува програмски код
 • Користи визуелни елементи при композиција на дизајнот
 • Конверзира графички дизајн во веб страна
 • Креира функционални и интерактивни компоненти
 • Пишува и извршува Frontend JavaScript програми
 • Структуира и документира код
 • Пристапи до оддалечени податочни ресурси
 • Менува приказ на податоците во прелистувачот
 • Kреира веб страна која функционира во offline (без интернет) режим
 • Ппрограмски пристапи до вградените функционалности на прелистувачот
 • JavaScript и ES6
 • React.js
 • Својства и состојби во Raect
 • Циклични методи
 • React патеки
 • HTTP побарувања со помош на axios и fetch
 • Управува so состојбата на апликацијата со Redux
 • Познава животниот циклус (life cycle) на една веб апликација
 • Познава составни елементи на една веб апликација
 • Креира сопствени модули, основни градбени целини на една Node.js апликација
 • Практично поврзува и вметнува податоци во MongoDB
 • Применува FS и HTTP модули и фрејмворкот Express како составни елементи на една модерна апликација во Node.js.

Методи

Предавањата се изведуваат на модерен и интерактивен начин, користејќи модерни информациски технологии, преку индивидуална и групна работа, практично менторство, како и интерактивни консултанти со предавања во текот на часовите.

Лице за контакт

Дијана Василевска
Раководител на Семос Академија за Javascript
+389 70 349 030, секој работен ден 9:00-17:00

Академски календар за 2021/22 - упис 1/ online

15 март 2021 - Почеток

15 март до 15 јули 2021 - Прв семестар

16 август до 30 септември 2021 - Втор семестар

20 октомври 2021 – Презентација на проекти

Академски календар за 2021/22 - упис 2

27 септември - Почеток

27 септември до 30 декември 2021 - Прв семестар

20 јануари до 29 април 2022 - Втор семестар

20 мај 2022 – Презентација на проекти

Javascript

Javascript е еден од најпопуларните јазици во светот. Таа популарност е резултат на улогата која ја има како скриптен јазик на WWW. Првичната намена на овој јазик била да се додаде мала количина на интерактивност на страницата, а сега Javascript се користи за за големи апликации и игри, па дури и може да се најде и во веб серверите. 
Javascript е уникатен јазик поради целосната интеграција со HTML/CSS, едноставните работи направени на едноставен начин, како и поддршката од сите веб пребарувачи.

React

За креаирање на front-end компонентите ќе користиме HTML со помош на React, кој што е наречен “View” во Model View Controller, а ќе ги стилизираме тие компоненти со помош на CSS. 
React е Javascript бибилиотека креирана од Facebook, врз која се гради кориснички интерфејс. Користејќи React многу веројатно ќе се зголеми брзината и стабилноста на вашата програма и ќе го смени начинот на кој што размислувате за градење на истиот. Моментално е една од најкористените Javascript библиотеки која има силна основа и голема заедница зад неа.

Node.js & MongoDB

За работа во back-end делот ќе користиме Node.js. Растечката популарност на Node.js го направи една од најкористените платформи во последниве неколку години. Базиран на V8 Јаваскрипт, механизмот користен во Google Chrome привлече програмери кои веќе имаа искуство во front-end делот, но и back-end програмери кои имаат потреба од event driven платформа. 
Кога станува збор за бази на податоци, MongoDB е составен дел на Node.js. Овој првенец на NOSQL движењето со голема брзина ја зазема главната улога како база на податоци во многу компании.

Верификациони документи

 • Диплома за успешно завршена JavaScript Академија