Java EE Web Services Developer
Oracle Certified Expert

Скопје
Аплицирај
Број на пакети
1

OCE Java EЕ Web Services Developer

Oracle Certified Expert, Web Services Developer пакетот курсеви е наменет за програмери кои сакаат да демонстрираат напредни вештини во Јава програмирањето. 
За да се стекне со овој сертификат, кандидатот мора успешно да ги положи двата испити наведени подолу во табелата. Исто така, како предуслов за полагање, кандидатот мора да го поседува сертификатот Oracle Certified Professional, Java (SE5, SE6, или SE7) или Sun Certified Java Programmer
.

OCE Java EE Web Services Developer

ИспитКурсЧасовиЦена
1Z0-897
Java EE 6: Developing Applications for the Java EE 6 Platform
40
1 150 еур
Java EE 6: Develop Web Services with JAX-WS & JAX-RS
40
1 150 еур

Лице за контакт

Цеко Тодоровски
Раководител на Java Official Training Department
+389 78 441 752, секој работен ден 9:00-17:00

OCE Java EE Web Services Developer

Чекор 1. Потребна сертификација Oracle or Sun Certified Java Programmer (Professional)

Чекор 2. Положи го испитот Java EE 6 Web Services Developer Certified Expert 1Z0-897

  • Строго дефинирани официјални курикулуми креирани од тимот на Oracle University
  • Оригинални книги
  • Оригинален светски признаен сертификат
  • Бесплатен консалтинг од нашите тренери
  • Можност да се посетува истиот курс