Java EE Web Component Developer
Oracle Certified Expert

Скопје
Аплицирај
Број на пакети
1

OCE Java EE Web Component Developer

Сертифицираните поединци треба да имаат знаење и вештина за брз развој и изградба на веб апликации кој се компатибилни со секој Java EE  апликациски сервер кој користи JPS и Servlet технологии. Поединците треба да бидат запознаени со тековните методи за анализа, проектирање, развој и имплементирање на веб апликации со Java технологии и имаат одредено искуство во изградба и имплементирање на мали-до-средни веб апликации. Како предуслов за полагање, кандидатот мора да го поседува еден од наведените сертификати Oracle Certified Professional, Јава (SE5, SE6, или SE7) или Sun Certified Java Programmer.

OCE Java EE Web Component Developer

ИспитКурсЧасовиЦена
1Z0-899
Java EE 6: Develop Web Components with Servlets & JSPs
40
1 150 еур
Java EE 6: Develop Web Applications with JSF
32
920 еур

Лице за контакт

Цеко Тодоровски
Раководител на Java Official Training Department
+389 78 441 752, секој работен ден 9:00-17:00

OCE Java EE Web Component Developer

Чекор 1. Потребна сертификација Oracle or Sun Certified Java Programmer (Professional)

Чекор 2. Положи го испитот Java EE 6 Web Component Developer Certified Expert 1Z0-899

  • Строго дефинирани официјални курикулуми креирани од тимот на Oracle University
  • Оригинални книги
  • Оригинален светски признаен сертификат
  • Бесплатен консалтинг од нашите тренери
  • Можност да се посетува истиот курс