ITIL курсеви

Скопје
Аплицирај
Број на пакети
1

ITIL® курсевите на оваа страница ги нуди ITSM CENTER d.o.o. ATO / Огранок на AXELOS Limited. ITIL® е регистрирана трговска марка на AXELOS Limited. Сите права се задржани.

ITIL®

ITIL® (IT Infrastructure Library) е најприфатената рамка за ИТ Управување со услуги во светот. Повеќе од 1.5 милиони професионалци поседуваат еден или повеќе ITIL® сертификати.

Практиката на управување со ИТ услуги

Многу организации се силно зависни од нивната ИТ.
ITIL® ја обезбедува најдеталната документација за успешно поставување на процесите за управување во ИТ-организацијата. Докажаните практични решенија ги формираат упатствата за ова. ITIL® ги исполнува различните меѓународни стандарди за квалитет.

Лице за контакт

Ирена Ивановска
Раководител на ITIL Training Department
+389 70 246 146, секој работен ден 9:00-17:00

Лице за контакт

Поделба на ITIL нивоата на сертификација

Foundation

  • ITIL® Foundation Professional

ITIL® Managing Professional
(ITIL MP)

ITIL Managing Professional (ITIL MP) ги таргетира ИТ практичарите кои работат во рамките на технологијата и дигиталните тимови низ бизнисите. Managing Professional (MP) обезбедува практично и техничко знаење за тоа како до успешни ИТ-проекти, тимови и работни текови.

ITIL® Strategic Leader (ITIL SL)

ITIL Strategic Leader (ITIL SL) ја признава вредноста на ITIL, не само за ИТ операциите, туку и за сите дигитално овозможени услуги. Станувањето стратешки лидер ITIL (ITIL SL) покажува дека професионалецот има јасно разбирање за тоа како ИТ влијае и ја насочува деловната стратегија.

Забелешка

За да се добие назначувањето ITIL Managing Professional или ITIL Strategic Leader, стручњакот мора да ги заврши сите модул, со тоа што ITIL Strategist е универзален модул за двата потока.

Збир на најдобрите практики

ITIL® се состои од кохерентен збир на најдобрите практики извлечени од многу јавни и деловни сектори. ITIL® е соодветна рамка за организации кои (редовно) се занимаваат со снабдување, користење или поддршка на ИТ услугите.
ITIL® се базира на практиката на управување со ИТ услуги и се очекува да продолжи да биде водечка рамка уште долго време.