Agile Scrum курсеви
SCRUMstudy

Скопје
Аплицирај
Број на пакети
1

SCRUMstudy

SCRUMstudy претставува глобален акредитациски орган за Scrum и Agile сертификации. Истото го има овластено SBOK™ Guide како сеопфатен водич за испорака на успешни проекти со користење на Scrum. SCRUMstudy работи преку својата глобална партнерска мрежа на Authorized Training Providers (A.T.P.s) со цел да испорача обуки и сертификации.

Семос Едукација е овластен тренинг провајдер (Authorized Training Provider ) за SCRUMstudy курсеви.

Agile Scrum курсеви

Да го примените брзиот (“agile”) начин на размислување значи да ја прифатите промената, дури и да ја очекувате. Заради флексибилниот начин на работа, брзањето, секојдневните состаноци и постојаното тестирање секогаш постои простор за прилагодување на производот, или пак промена на правецот на работа на половина проект. На крајот, проектот ќе резултира во високо-квалитетен производ кој ги задоволува желбите на клиентите. Agile Scrum е исто така поинаков начин на работа:  без долги или бескрајни состаноци, неважна документација и помалку хартиени артефакти. Тимовите на Agile самите се организираат на таков начин што информацијата навремено се пренесува до сите стејкхолдери.

КурсевиЧасовиЦена
Scrum Master Certified
20
600 еур
Scrum Product Owner Certified
16
670 еур
Scrum Developer Certified
24
620 еур

Потребни предзнаења за курсот

Иако не постои задолжителен предуслов за повеќе од SCRUMstudy сертификациите, секогаш е подобро да се разбере структурата на хиерархијата. Дијаграмот подолу Ви покажува што се преферира, како и изборна сертификација за поминување на следното ниво.

Лице за контакт

Ирена Ивановска
Раководител на Agile Training Depratment
+389 70 246 146, секој работен ден 9:00-17:00

Зошто да се сертифицирате?

Професионалците кои се сертифицирани од страна на SCRUMstudy помагаат на организации со подобрено ниво на проект менаџмент кое води кон зголемен ROI. Тие поседуваат знаење кое се однесува на и кое може да предвиди проблеми поврзани со практична имплементација на Scrum.

Важни сертификации од SCRUMstudy

 • Scrum Fundamentals Certified(SFC™)
 • Scrum Developer Certified (SDC™)
 • Scrum Master Certified (SMC™)
 • Scaled Scrum Master Certified (SSMC™)
 • SCRUMstudy Agile Master Certified (SAMC™)
 • Scrum Product Owner Certified (SPOC™)
 • Scaled Scrum Product Owner Certified (SSPOC™)
 • Expert Scrum Master Certified (ESMC™).

Начин на плаќање

 • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
 • Уплата на рати со кредитни картички
 • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
 • Уплата на фактура