Linux System Administrator 102
LPIC 102

Скопје
Аплицирај
Почеток на курсот
20 Мај 2024
Број на часови
32
Цена на курсот
500 ЕУР

LPIC-1: System Administrator

LPIC-1 е првата сертификација во Linux професионалната програма за сертификација на LPI.
LPIC-1 ќе ја валидира способноста на кандидатите да извршуваат задачи во командната линија, инсталација и конфигурација на Linux компјутери и конфигурација на basic networking.

LPIC-1 е дизајниран да го валидира знаењето на кандидатот во реална систем Linux администрација. Целите на сертификатот се поврзани со реалните работни вештини, кои LPI ги утврдуваме преку анкета за анализа на работните задачи за време на развивање на испитот.

Linux System Administration  (LPIC Exam 102)

За време на оваа обука ќе научите:

 • Конфигурација на X-Window систем, локализација и принтање
 • Администрација на систем
 • Конфигурација на basic networking
 • Essential System Services
 • Пишување скрипти
 • Конфигурација на е-пошта
 • Конфигурација на databases
 • Безбедност на Linux систем

Овој курс ги подготвува учениците за LPIC Exam 102.

За кого е наменет

Овој курс е за Linux почетници и администратори на други оперативни системи, кои бараат вовед во администрација на, и работа со Linux оперативни системи, и за оние кои сакаат да се сертифицираат за LPIC-1.


Содржина на курсот

Оваа обука се фокусира на овие 6 клучни области:

 • Shells, Scripting and Data Management
 • User Interfaces and Desktops
 • Administrative Tasks
 • Essential System Services
 • Networking Fundamentals
 • Security

Лице за контакт

Ирена Ивановска
Раководител на Linux Training Department
+389 70 246 146, секој работен ден 9:00-17:00

Потребни предзнаења

За да го посетувате овој курс треба да имате искуство со компјутери и други оперативни системи (како Microsoft Windows), и претходно да имате работено во командна линија на оперативен систем.

Сертификат: LPIC-1 System Administrator

Доколку успешно ги положите испитите 101 и 102, ќе се стекнете со меѓународно призната LPIC-1: System Administrator сертификација.

Практични вежби

Слушателите ќе прават вежби на CentOS дистрибуција, која е целосно коматибилна со RedHat, Scientific Linux, Fedora и многу други Linux дистрибуции. Моменталната CentOS верзија е 6.5. Исто така, учениците ќе користат Debian дистрибуција за задачи поврзани со Debian (верзија 7.4.0).

Начин на плаќање

 • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
 • Уплата на рати со кредитни картички
 • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
 • Уплата на фактура