Web Developer
MCSD: App Builder

Скопје
Аплицирај
Број на пакети
1

Web Developer

Во оваа сертификација се опфатени техниките за имплементација на програмска логика, дефинирање и користење на променливи, користење на loop, развој на кориснички интерфејси, валидација на внесот на податоци и начин на складирање на податоци, со користење на ASP.NET Core. Покажете ја вашата експертиза при имплементирање на модерни веб-апликации.

MCSA: Web Applications

Стекнувањето со сертификацијата MCSA: Web Application Вe квалификува за позиција како веб програмер или веб администратор.

MCSA Web Application: е првиот чекор од вашето учење како да имплементирате современи веб-апликации, кој ве води до MCSD: App Builder сертификацијата.

ИспитКурсЧасовиЦена
70-480 20480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
40
535 еур
70-483 20483: Programming in C#
40
535 еур
70-486 20486: Developing ASP.NET Core MVC Web Applications
40
535 еур

MCSD: App Builder

Сертификатот за Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): App Builder потврдува дека имате вештини потребни за изградба на модерни мобилни и/или веб апликации и услуги.

Со стекнување на MCSD: App Builder сертификатот може да се квалификувате за позиција application developer.

Чекор 1. Стекнете се со еден од Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) сертификатите: 

  • MCSA: Web Applications
  • MCSA: Universal Windows Platform certification.

Чекор 2. Посетете еден од следниве курсеви и положете го соодветниот испит:


App Builder

Лице за контакт

Ирена Ивановска
Раководител на Microsoft Official Training Department
+389 70 246 146, секој работен ден 9:00-17:00

App Builder

App Builder сертификатот ви овозможува ресурси за побрза испорака и континуирано подобрување на процесот за развој на апликации.

Клучни технологии: C#, Mobile Apps, Visual Studio, .NET, Framework 4.5, HTML5, SQLite, CSS3, Javascript, ASP.NET, MVC.

Сертификат: Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)

MCSA: Web Applications сертификатот може да се стекне со полагање на следните испити:
70-480 или 70-483, и 70-486. 

Сертификат: Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): App Builder

MCSD: App Builder сертификатот се стекнува со еден MCSA сертификат од Web Applications или Universal Windows Platform certification, и положување на еден од изборните испити: 70-535, 70-532, 70-487, 70-488, 70-489, 70-538.

Начин на плаќање

  • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
  • Уплата на рати со кредитни картички
  • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
  • Уплата на фактура