PHP со MYSQL - II ниво

Скопје
Аплицирај
Почеток на курсот
13 Сеп 2021
Број на часови
30
Цена на курсот
15.500 МКД

За кого е наменет курсот

Напредниот PHP и MySQL тренинг продолжува таму каде што основниот застанува. На овој тренинг се обработуваат напредни програмски структури кои претставуваат основа во објектно-ориентираното програмирање во PHP, MVC архитектурниот концепепт, PHP дизајн шаблони и напредни функционалности во MySQL.
Целиот тренинг е конципиран за посетителот да се здобие со знаење кое ќе му овозможи планирање и креирање на комплексни web апликации како поединец или како дел од тим.


Содржина на курсот

 • Дизајн шаблони во PHP
 • Основи на менаџирање на Apache web серверот
 • MVC концепт
 • НМапредна работа со MySQL
 • Kреирање на архитектура за PHP рамка (framework)
 • Web сервиси
 • Работа со слики и графика во PHP
 • Работа со IMAP и POP mail сервери
 • Безбедност на wеb aпликации
 • Оптимизација и наоѓање на грешки
 • Користење на надворешни апликациски интерфејси за програмирање (API)

Стекнати вештини

По завршувањето на курсот слушателот ќе се стекне со:

 • Основно знаење за MVC структура
 • Напредно MySQL : поглед, процедури и функции
 • Креирање Ажурирање и Бришење на рекорди
 • Работа со XML и JSON
 • Работа со API
 • Работа со AJAX повици
 • Сервер и заштита на код
 • Работа и поравање на грешки
 • Повикување на веб сервиси користејки SOAP
 • Секој слушател работи самостојно на свој компјутер
 • Бесплатна книга со практични примери и вежби
 • За секој слушател кој успешно ќе го заврши курсот следи диплома

Лице за контакт

Дијана Василевска
Раководител на Open Source Programming Training Department
+389 70 349 030, секој работен ден 9:00-17:00

Потребни предзнаења за курсот

За посетителите на овој курс се подразбира дека потребно е да имаат познавања од PHP со MySQL - I ниво.

Материјал за курсот

Слушателите добиваат книга за работа со PHP со MySQL - II ниво.

Попуст

Наведените попустите не се комбинираат и истите се поддршка кон младите, невработените лица, како и кон лојалните слушатели.

 • 10 % за посета на прв курс – ученик, студент, невработено лице
 • 10 % за посета на втор курс – секој слушател
 • 15 % за посета трет и повеќе курсеви – секој слушател

Начин на плаќање

 • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
 • Уплата на рати со кредитни картички
 • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
 • Уплата на фактура