Развој на Андроид апликации
Развој на современи и комплексни Андроид апликации

Скопје
Аплицирај
Почеток на курсот
Број на часови
40
Цена на курсот
15.450 МКД

За кого е наменет курсот

Низ текот на овој курс како учесник ќе бидете специјализирани да ги примените најбитните концепти и карактеристики кои се потребни за да ги креирате вашите први комплексни Android апликации. Овој курс ќе ви овозможи поголемо знаење и креативност да ја надградите и прилагодите апликацијата на барањата кои би ги добивале во иднина.
По завршувањето на овој курс учесниците ќе бидат подготвени за развој и имплементација на комплексни решенија/апликации за Android телефони, таблети, како и Android телевизори.


Содржина на курсот

 • Intents, permissions and fragments
 • Мени, таб контроли работа со фрагменти
 • Компоненти на архитектура во Android, ViewPager
 • Напреден UI дизајн концепти, материал дизајн (Material Design)
 • Preferences, SQLite програмирање
 • Firebase
 • HTTP и Asynctask
 • Нотификации и тредови
 • Сервиси и Background tasks
 • Интеграција со веб сервиси (RESTFul, SOAP)
 • Анализа на рекламни агенции, подготовка за публикување на Google Play

Лице за контакт

Цеко Тодоровски
Раководител на Android Training Department
+389 78 441 752, секој работен ден 9:00-17:00

Потребни предзнаења за курсот

За присуство на овој курс задолжително е добро познавање на објектно ориентираното програмирање, на јазикот Java, како и основно познавање на Android мобилната платформа. 

Материјал за курсот

Слушателите ќе добијат прирачник и книга според кои ќе се води курсот.

 • Секој слушател работи самостојно на свој компјутер
 • Бесплатни прирачници за секој курс
 • За секој слушател кој успешно ќе го заврши курсот следи диплома