Подготовка за државен натпревар
Програмирање во C++

Скопје
Аплицирај
Почеток на курсот
21 Сеп 2024
Број на часови
30
Цена на курсот
9.000 МКД

Опис на курсот

Со цел постигнување на подобри резултати и поуспешни ученици на натпреварите, Семос Едукација организира обука за подготовка за натпреварите, по програма изработена од Здружението на Информатичари на Македонија


Содржина и активности на курсот

 • Аплицирање и учество на електонските натпреавари на mendo.mk
 • Претставување на форматот на натпреварите
 • Временско ограничување
 • Мемориско ограничување
 • Вежби (самостојно решавање задачи согласно стандардите на државниот натпревар)
 • Напредни содржини потребни да се решат задачите и да се постигне посакуваниот успех:
  • STL контејнери (vector, set, map) и нивна употреба.
  • Класи. Конструктор на класа и преоптоварување на оператор
  • Пресметување сложеност
  • Bruteforce, Greedy
  • Бинарно пребарување
  • Динамичк о програмирање
  • Теорија на графови
  • BFS
  • DFS
  • Dijkstra

 • Учество на електонски натпревари на mendo.mk
 • Можност за учество на регионален натпревар како претставник на Семос Едукација
 • Можност за учество на државен натпревар како претставник на Семос Едукација

Лице за контакт

Елена Петковска
Специјалист за продажба во Детски Едукативен Центар
+389 75 289 722, вторник - сабота 9:00-17:00

Лице за контакт

Кристина Кузманоска
Менаџер на детски едукативен центар
+389 71 262 728, вторник - сабота 9:00-17:00

Потребни предзнаења за курсот

За посета на овој курс, слушателите мора да ги имаат посетувано курсевите Основи на C++, Напреден C++, како и да имаат желба и волја да учествуваат на натпреварите и да се посветат на секојдневно вежбање и решавање задачи.

Овој курс е наменет за деца над 12 години

Попуст

 • 15% попуст на пакет курсеви
 • Доколку слушателот посетувал било кој од нашите курсеви, за секој нареден курс добива 10% попуст од основната цена.

Начин на плаќање

 • Во готово или со уплатница
 • Дебитна и кредитна картичка
 • 3 рати без камата со кредитна картичка на Стопанска банка
 • На фактура