Услуги за индивидуалци

Услуги за индивидуалци

1. Обука за професионална биографија (CV) и мотивационо писмо

Барате работа? Сакате да ја добиете работата од соништата? Подгответе се!
Оваа обука ќе Ви помогне како правило да подготвите професионална биографија и мотивационо писмо кои ќе Ви овозможат работодавецот да Ве препознае како квалитетен кадар и да Ве издвои од другите при процесот на селекција. Во текот на обуката ќе се запознаете и со интервјуто како најчесто користена техника за селекција на кандидатите и за тоа како најдобро да се претставите на интервјуто и да си обезбедите конкурентска предност пред останатите.

2. Индивидуално кариерно советување

Кариерното советување има за цел да им помогне на сите оние кои сакаат да го направат првиот или најдобриот избор во кариерата.
Кариерното советување ќе Ви помогне да управувате со насоката во која сакате Вашата кариера да се движи, да ги утврдите знаењето и вештините кои Ви се потребни и како да ги постигнете. Преку овие советувања ќе Ви биде јасно кои се Вашите потенцијали и како најдобро да ги искористите за да бидете успешни.
Кариерното советување го прави сертифициран кариерен советник со GCDF сертификат.

3. Подготовка на професионална биографија (CV)

Доколку не знаете или пак не сте во можност да подготвите професионална биографија (CV), нашите експерти ќе го направат тоа за Вас.

4. Подготовка на CV и мотивационо писмо

Доколку не знаете или пак не сте во можност да подготвите професионална биографија (CV) и мотивационо писмо, нашите експерти ќе го направат тоа за Вас.

5. Менторски програми

Кариерниот центар на Семос Едукација во соработка со компании креира менторска програма за развој на специфични вештини кои компаниите ги бараат.

Менторските програми вклучуваат три чекори:
Чекор 1: Обука во Семос Едукација
Чекор 2: Работа под менторство на ментори од соодветна компанија
Чекор 3: Најдобрите ќе добијат можност за пракса и вработување во компанијата.

Во текот на менторската програма ќе имате можност да работите на реални проекти под менторство на професионалци од компаниите кои со Вас ќе споделат искуство од секојдневните работни обврски и ќе Ви овозможат да работите во реална работна околина.
Менторските програми се организираат за сите обуки кои ги нуди Семос Едукација.

Лице за контакт

Анче Јованоска
Раководител на Кариерен Центар
+389 75 441 815

За кого се наменети

Индивидуалци
Нова работна сила во потрага по прво вработување, искусни професионалци во потрага по преквалификација и дополнителна едукација

 • Студенти
 • Дипломци
 • Професионалци
 • Со помош на нашите пакети за обука го скратуваме времето за доквалификација и вклопување на новите вработени во работната средина.
 • Опсежна обука и развојна поддршка за технички и меки вештини.

Попуст на обуки за меки вештини во Clear View 

Доколку веќе сте биле дел од некој од курсевите на Семос Едукација и веќе станувате дел од базата на Кариерниот центар на Семос Едукација, добивате можност за 50% попуст на обуки за меки вештини во Clear View. Попустот се однесува на следните обуки:

 • Презентациски вештини
 • Time management
 • Комуникација и деловна комуникација

Попуст

Наведените попустите не се комбинираат и истите се поддршка кон младите, невработените лица, како и кон лојалните слушатели.

 • 10 % за посета на прв курс – ученик, студент, невработено лице
 • 10 % за посета на втор курс – секој слушател
 • 15 % за посета трет и повеќе курсеви – секој слушател