Училници

Семос Едукација располага со 6 училници со вкупен капацитет од 63 слушатели во еден термин, на адреса: Бул. “Кузман Јосифовски Питу“ бр.19 локал 6.