Microsoft 365
Security Administrator Associate, Messaging Administrator Associate, Teamwork Administrator Associate, Enterprise Administrator Expert


Аплицирај
Број на пакети
4

Microsoft 365

Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate

Microsoft 365 Security Administrators проактивно ги заштитуваат M365 организациите и хибридните околини, имплементираат и управуваат со решенија за безбедност и усогласеност, одговараат на заканите и спроведуваат управување со податоци.

ИспитКурсЧасовиЦена
MS-500

MS-500: Microsoft 365 Security Administration

32
680 ЕУР

Microsoft 365 Certified: Messaging Administrator Associate

Microsoft 365 Messaging Administrators се одговорни за инсталација, конфигурирање, управување и следење на messaging инфраструктури, привилегии, клиентски пристап, маил заштита како и маил проток во on-premises, хибридни и клауд организации.  

ИспитКурсЧасовиЦена
MS-203

MS-203: Microsoft 365 Messaging

40
680 ЕУР


Microsoft 365 Certified: Teamwork Administrator Associate

Microsoft 365 Teamwork Administrators ги конфигурираат, инсталираат и управуваат функциите на Office 365 кои се фокусирани на ефикасни и ефективни колаборации, како што се SharePoint (online, on-premises, and hybrid), OneDrive, и Teams.

ИспитКурсЧасовиЦена
MS-300

MS-300: Deploying Microsoft 365 Teamwork

40
680 ЕУР
MS-301

MS-301: Deploying SharePoint Server Hybrid

40
680 ЕУР


Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert

Microsoft 365 Enterprise Administrators прават проценка, планирање, мигрирање, инсталација и менаџирање на Microsoft 365 сервисите.

За да станете Microsoft 365 Enterprise Administrator потребно е прво да се стекнете со еден од следниве сертификати:

  • Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate,
  • Microsoft 365 Certified: Teamwork Administrator Associate,
  • Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate, или
  • Microsoft 365 Certified: Messaging Administrator Associate.
ИспитКурсЧасовиЦена
MS-100

MS-100: Microsoft 365 Identity and Services

40
680 ЕУР
MS-101

MS-101: Microsoft 365 Mobility and Security

40
680 ЕУР

**Доколку веќе го имате MCSE: Productivity сертификатот и ги положите испитите MS-100 и MS-101, ќе се стекнете со Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert сертификатот.


Лице за контакт

Ирена Ивановска
Раководител на Microsoft Official Training Department
+389 70 246 146, секој работен ден 9:00-17:00

Сертификат: Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate

Овој сертификат содржи еден официјални курс на Microsoft и еден испит: " MS-500: Microsoft 365 Security Administration " кој води до новиот Microsoft 365 Certified: Security Administrator сертификатот. 

Сертификат: Microsoft 365 Certified: Messaging Administrator Associate

Овој сертификат содржи еден официјален курс на Microsoft и еден испит: "MS-203: Microsoft 365 Messaging" кој води до новиот Microsoft 365 Certified: Messaging Administrator сертификат.

Сертификат: Microsoft 365 Certified: Teamwork Administrator Associate

Овој сертификат содржи два официјални курсеви и испити: "MS-300: Deploying Microsoft 365 Teamwork и MS-301: Deploying SharePoint Server Hybrid” кои водат до најновиот Microsoft 365 Certified: Teamwork Administrator сертификат.

Сертификат: Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert

Овој сертификат содржи два официјални курсеви и испити: "MS-100: Microsoft 365 Identity and Services and MS-101: Microsoft 365 Mobility and Security” и води до најновиот Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert сертификат.

Начин на плаќање

  • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
  • Уплата на рати со кредитни картички
  • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
  • Уплата на фактура