Новости Листа

30 делумни стипендии од 555 €

Стекнете се со ИТ вештини на иднината.

Обуката во летната Microsoft IT школа е интензивна и се одвива забрзано во само 3 месеци. Искористете го летото за добивање на нови знаења, титули, како и работа на проекти со познати компании.  По вработувањето оваа инвестиција ќе ја вратите во рок 3 месеци. Воедно ќе имате можност овие обуки да ги следите по повластени цени и да добиете една од стипендиите.

Како да аплицирате?

ЧЕКОР 1: Пријавете се за ЕДНА од наведените професии:

  • Microsoft Web Developer
  • Microsoft Azure Administrator
  • Microsoft Data Analyst

ПРИЈАВА

ЧЕКОР 2: Отворен ден

Запознајте се со професијата која ја одбравте. Заинтересираните кандидати ќе добијат делумни стипендии во износ од 555€.
Стипендиите ќе бидат доделени според критериумот:
Најкреативен одговор на прашањето: Зошто сакам да бидам...

Термин за отворен ден: 10 Јуни ПРИЈАВА

ЧЕКОР 3: Посета на ЕДНА од летните школи за која се пријавивте


Професија 1: Microsoft Web Developer

Microsoft Web Developer е профил кој е спремен да гради модерни Web апликации со динамички податоци кои ќе ги задоволат тековните критериуми на пазарот, користејќи алатки, техники и технологии на Microsoft.

Во летната школа ќе се стекнете со знаења како да изградите целосна апликација од почеток, која опфаќа презентациски дел (front-end), серверски дел (back-end) користејќи ги следните технологии: HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap, C#, ASP.NET (MVC и Web API) и Angular.

Летна школа за Web Developer  – Почеток 24 јуниПРИЈАВА

Наслов на курсотЧасови
1 20480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
40
2 20483: Programming in C#
40
3 20486: Developing ASP.NET Core MVC Web Applications
40
4 Практичен проект со фирма
5* Дополнителен курс: Frontend Development with Angular 5
40

* Пакетот за Microsoft Web Developer се состои од три курсеви (1-3), курсот под број 5 е дополнителен и е единствено по избор од слушателот.

Професија 2:  Microsoft Azure Administrator

Azure Administrators се одговорни за имплементација, мониторинг и одржување на Microsoft Azure решенија, вклчувајќи главни сервиси поврзани со compute, storage, network и security.

Во текот на летната школа ќе се стекнете со знаења за  серверски оперативен систем Windows Server 2016, кој овозможува брзо и ефикасно одржување и менаџирање како на приватен, така и на хибриден облак (private and hybrid cloud). Ќе имате можност да работите со Hyper-v и креирање на   virtual machines, DNS, DHCP, Active Directory (AD), Active Directory Federation Services (AD FS), Active Directory Certificate Services (AD CS), storage системи, failover clusters. Како последен и најдобар курс ќе се слуша Azure Administrator кој ќе ги подготви слушателите за Azure претплати, креирање и скалирање на виртуелни машини, имплементација на  storage решенија, конфигурирање на виртуелни мрежи, бекап и share data, поврзување на Azure и on-premises сајтови, управување на мрежниот сообраќај, имплементација на Azure Active Directory.

Летна школа за Microsoft Azure Administrator  – Почеток 24 јуниПРИЈАВА

Наслов на курсотЧасови
1 20742:Identity with Windows Server 2016
40
2 20740: Installation, Storage, and computer with Windows Server 2016
40
3 AZ-900 Fundamentals and AZ-103: Microsoft Azure Administrator
40
4 Практичен проект со фирма
5 ГРАТИС Подготовка  за полагање и стекнување на титулата: Azure Administrator Associate 10

Професија 3:  Microsoft Data Analyst

Способноста правилно да се анализираат податоците, да се разбере резултатот од нивната анализа, како и да се донесат правилни одлуки врз база на направената анализа е критична вештина во денешно време.

Со изучувањето на основите на анализа на податоци, вклучувајќи визуелизација, описна статистика и користење на логиката за пребарување на сетови на податоци, ќе бидете подготвени да ги анализирате податоците од било кој облик и од било која индустрија. По завршување на оваа програма, ќе знаете како да ги анализирате податоците во контекст на различни организации и индустрии и да бидете оние кој ќе го прикажат резултатот од анализата со што ќе се донесат вистински одлуки.

Со нашата летна школа, станете Data Analyst и бидете еден од одговорните лица што ќе помогне во донесувањето на правилни одлуки со кои ќе се подобри целокупното работење на вашата компанија.

Летна школа за Data Analyst Почеток 24 јуниПРИЈАВА

ИспитНаслов на курсотЧасови
N/A 55232: Writing Analytical Queries for Business Intelligence
24
70-779 20779: Analyzing Data with Excel and Essential Statistics for Data Analysis using Excel
34
70-778 20778: Analyzing Data with Power BI
24
Практичен проект со фирма
ГРАТИС Подготовка  за полагање и стекнување на титулата: MCSA: BI Reporting 10

ЗОШТО ЛЕТНА IT ШКОЛА?

  • Официјални курсеви со вклучена официјална Microsoft литература, лабови и сертификати
  • Понуда, услови и цени кои важат само еднаш годишно
  • Работа на реални проекти со познати компании
  • Тренери со долгогодишно предавачко и практично искуство
  • Можност за пракса или вработување во познати ИТ компании
  • Гратис часови за припрема за полагање на Microsoft испити
  • Влез во Кариерниот Центар на Семос Едукација

ПРИЈАВА

Лице за контакт

Ирена Ивановска
Раководител на Microsoft Official Training Department
+389 70 246 146, секој работен ден 9:00-17:00