ITIL Intermediate. Service Operation

Скопје
Аплицирај
Почеток на курсот
Број на часови
24
Цена на курсот
900 ЕУР

ITIL® курсевите на оваа страница ги нуди ITSM CENTER d.o.o. ATO / Огранок на AXELOS Limited. ITIL® е регистрирана трговска марка на AXELOS Limited. Сите права се задржани.

Опис на курсот

Овој курс има за цел да им овозможи на слушателите, кои се веќе запознаени со основите на IT Service Management, да применат добри практики во процесите кои се однесуваат на lifecycle фазата од Service Operation.
Курсот е интерактивен, комбинирајќи презентации и групни вежби, со многу можности за прашања и дискусии.

За кого е наменет

Поединци кои се стекнале со сертификатот V3 ITIL® Foundation во Service Management и кои сакаат да напредуваат на повисоко ниво со ITIL® сертификатите. Тоа ќе им овозможи на слушателите детално разбирање на фазата ITIL® Service Operation од ITIL® core lifecycle, и како истата може да се имплементира за да се подобри квалитетот на обезбедување на ИТ услугите во рамките на една организација. 


Содржина на курсот

 • Разбирање на важноста на Service Management во пракса
 • Водење дискусии за Service Operation
 • Разбирање на принципите и процесите на Service Operation
 • Спроведување заеднички Service Operation активности
 • Ефикасно организирање на Service Operation
 • Препознавање на функциите и активностите на Service Operation поврзани со технологијата
 • Разбирање на начинот на спроведување на Service Operation
 • Разбирање и анализа на предизвиците, критичните фактори за успех, и ризиците поврзани со Service Operation

Лице за контакт

Ирена Ивановска
Раководител на ITIL Training Department
+389 70 246 146, секој работен ден 9:00-17:00

Времетраење: 3 денa

Сертификат:
ITIL® Intermediate 

ITIL® Intermediate сертификатот за Service Operation претставува дел од lifecycle серијата за Intermediate сертификациските модули, кои можат да се земат како самостојни квалификации или со цел за стекнување на доволно кредити за ITIL® Service Management Expert сертификатот. 

По завршувањето на курсот и задолжителната лична студија, слушателите ќе можат да го положат ITIL® Intermediate испитот за Service Operation и да се стекнат со 3 кредити.

Начин на плаќање

 • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
 • Уплата на рати со кредитни картички
 • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
 • Уплата на фактура