Организациско однесување 2
Организациско однесување во проектните организации Менаџмент аспекти

Скопје
Аплицирај
Број на часови
24
Цена на курсот
300 ЕУР

За курсот

На голем број менаџери им недостига структуирано знаење и вештини од аспект на менаџментот, што директно влијае на стратешките цели на компнијата. Предложениот тренинг има за цел усовршување на менаџерските способности и подготовка на менаџерите да одговорат на секојдневните менаџерски предизвици во работната средина.


Содржина на курсот

 • Општ поглед на организацијата
 • Менаџмент на човечките ресурси
 • Стресот на работното место
 • Менаџмент со комуникациите
 • Управување со време
 • Процес за управување со ризици
 • Управување со стејкхолдери

Лице за контакт

Дијана Василевска
Раководител на Project Management Training Department
+389 70 349 030, секој работен ден 9:00-17:00
 • Консултантот ќе подготви програма и материјали за учесниците.
 • Темите може да бидат надоградени согласно потребите на компанијата по направена детална анализа на побарувањата.

Материјал за курсот

 • Прирачник на англиски јазик,
 • Тетратка за забелешки,
 • Практични примери.

Начин на плаќање

 • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
 • Уплата на рати со кредитни картички
 • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
 • Уплата на фактура