Портфолио за управување со проекти
Портфолио за управување со проекти

Скопје
Аплицирај
Број на часови
16
Цена на курсот
350 ЕУР

За кого е наменет курсот

Овој курс е наменет за одбирање на вистинските проекти и програми за корпоративна стратегија. Во денешно време, организациите знаат дека не можат да си дозволат да трошат пари и време на проекти кои се осудени на пропаст. Главниот фокус се поставува на обновување на веќе постоечките проекти. Новата шема презентирана во овој курс е дека треба да се започнат само прокетите кои ветуваат најдобри резултати. Институтот за проектен менаџмент (PMI) ја разработи оваа потреба со тоа што креираше нова програма и диплома, која ќе ги прикаже и потврди вашите способности за одбирање за изведување на успешни организациски стратегии со одбирање на најдобрите проекти и програми, доделување на вистинските приоритети при работата и обезбедување на потребните ресурси.
Портфолио за управување со проекти е област за која се повеќе PMO пројавуваат интерес. Ова е директно поврзано со зголемувањето на комплексноста на бизнисот и допринесот на проектите и програмите за успешната стратешка егзекуција.

Овој курс е дизајниран за проектни, програмски и портфолио менаџери, но и за сите оние кои се поврзани во процесот на селекција и авторизација на истите.


Содржина на курсот

 • Вовед
 • Градење на Профтолио
 • Преглед на различните PMO Модели
 • Стратешки PMO

Лице за контакт

Дијана Василевска
Раководител на Project Management Training Department
+389 70 349 030, секој работен ден 9:00-17:00

16 часа = 16 PDU

Што е “PDU”?

 • Professional Development Units (PDU) е мерна единица која се користи за да се измерат и квантифицираат одобрени едукативни активности и професионални услуги.
 • 1 PDU = 1час формална едукација за проектен менаџмент.

Материјал за курсот

 • Прирачник на англиски јазик,
 • Тетратка за забелешки,
 • Практични примери.

Начин на плаќање

 • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
 • Уплата на рати со кредитни картички
 • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
 • Уплата на фактура