Проектен менаџмент - Напредно ниво
Проектен менаџмент - Напредно ниво

Скопје
Аплицирај
Број на часови
24
Цена на курсот
550 ЕУР

За кого е наменет курсот

Курсот е наменет за раководители на проекти и членови на проектни тимови.

Обуката се одржува според PMI методологија која се признава како формална едукативна активност за проектен менаџмент. Според тоа, по нејзиното завршување слушателите се стекнуваат со едукативниот предуслов неопходен за PMP® сертификација.


Содржина на курсот

 • Основи на управување со проекти
 • Процеси на современото управување со проекти
 • Управување со обемот на проект
 • Управување со време
 • Управување со трошоци
 • Управување со квалитет
 • Управување со Човечки ресурси
 • Управување со комуникацијата во проектот
 • Управување со ризик
 • Управување со набавки
 • Промените во фирмата условени од проектите
 • Клучни фактори на успех при управување со проекти

Материјал за курсот

 • Прирачник на англиски јазик,
 • Тетратка за забелешки,
 • Практични примери.

Начин на плаќање

 • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
 • Уплата на рати со кредитни картички
 • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
 • Уплата на фактура

Лице за контакт

Дијана Василевска
Раководител на Project Management Training Department
+389 70 349 030, секој работен ден 9:00-17:00

24 часа = 24 PDU

Што е “PDU”?

 • Professional Development Units (PDU) е мерна единица која се користи за да се измерат и квантифицираат одобрени едукативни активности и професионални услуги.
 • 1 PDU = 1час формална едукација за проектен менаџмент.

Предуслови за PMP сертификација

 • Диплома за завршено високо образование.
 • 3год./36 мес.( 5год./60 мес.)* континуирано професионално искуство во проектен менаџмент.
 • 4500 (7500)* работни часа на водење на проекти.
 • 35 часа формална едукација за проектен менаџмент (PDU).

* Диплома за средно образование

Процес на сертификација

 • Исполнување на предусловите.
 • Зачленување во PMI здружението (опционално).
 • Пополнување на online PMP апликација.
 • Позитивен одговор од PMI.
 • Уплата на средства.
 • Подготвителен курс – 10 дена пред полагање на испит (опционално).