CAPM - Интензивен подготвителен курс
Интензивен подготвителен курс за Сертифициран Соработник во Проектен Менаџмент CAPM

Скопје
Аплицирај
Број на часови
24
Цена на курсот
270 ЕУР

За курсот

Нашата CAMP тренинг програма е дизајнирана целосно да ве подготви за полагање на CAMP испитот. Обуката се базира на 5-то издание на PMBOK прирачникот и опфаќа материјал од 5-те процесни групи и 10-те научни области опишани во PMI.
CAMP програмата е идеална за проект менаџмент ентузијасти кои се подготвени да ги надоградат своите најново стекнати вештини и да се сертифицираат во полето проектниот менаџмент.


Содржина на курсот

 • Насоки за подготовка за полагање на испитот CAPM
 • Вовед во проектениот менаџмент
 • Проект менаџмент процесни групи
 • Интеграциски менаџмент
 • Управување со делокруг на работа
 • Управување со време
 • Управување со трошоци
 • Управување со квалитет
 • Управување со човечки ресурси
 • Управување со комуникацијa
 • Управување со ризици
 • Управување со набавки
 • Управување со проектни стеикхолдери

Кои се целите на овој курс?

По завршувањето на овој курс, Вие:

 • Ќе го поседувате соодветното знаење и вештини за успешно полагање на CAMP сертификацискиот испит.
 • Ќе ги имате развиено основите за имплементација на стандардни процеси и практични акции за успех во проектите.
 • Ќе бидете во можност да демонстрирате силна посветеност во областа на проектниот менаџмент.
 • Ќе станете ефективен проект менаџер

Лице за контакт

Дијана Василевска
Раководител на Project Management Training Department
+389 70 349 030, секој работен ден 9:00-17:00

24 часа = 24 PDU

Што е “PDU”?

 • Professional Development Units (PDU) е мерна единица која се користи за да се измерат и квантифицираат одобрени едукативни активности и професионални услуги.
 • 1 PDU = 1час формална едукација за проектен менаџмент.

Предуслови за CAPM сертификација

 • Диплома за завршено средно образование, дипломираn соработник или голаблен еквивалент).
 • 1500 часа искуство во работење на проекти, или
 • 23 часа формална едукација за проектен менаџмент (PDU).

Сертификат: PMI CAPM

Certified Associate Project Manager (CAPM) ® сертификација е дизајниранa да го презентира вашето разбирање на основните знаења, терминологијата и процесот на ефективно управување со проекти.

CAMP сертификацијата е валидна во повеќе индустрии и е признаена на светско ниво. Оваа сертификација го валидира вашето основно познавање од областа на проектниот менаџмент и сите процеси кои истиот ги опфаќа.

Начин на плаќање

 • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
 • Уплата на рати со кредитни картички
 • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
 • Уплата на фактура