PMP - Интензивен подготвителен курс
Интензивен подготвителен курс за Сертифициран Проектен Менаџер – PMP

Скопје
Аплицирај
Почеток на курсот
27 Окт 2020
Број на часови
40
Цена на курсот
450 ЕУР

За кого е наменет курсот

Курсот е наменет за раководители на проекти и членови на проектни тимови.

Исто така, овој курс практично ги подготвува вработените за полагање на испитот за стекнување со меѓународниот сертификат Project Management Professional® (PMP®) што го издава Project Management Institute (PMI). Обуката е одобрена од PMI како формална едукативна активност за проектен менаџмент и, според тоа, по нејзиното завршување слушателите се стекнуваат со едукативниот предуслов неопходен за PMP® сертификација.


Содржина на курсот

 • Насоки за подготовка за полагање на испитот PMP 
 • Вовед во проектениот менаџмент 
 • Проект менаџмент процесни групи 
 • Интеграциски менаџмент
 • Управување со делокруг на работа
 • Управување со време
 • Управување со трошоци
 • Управување со квалитет
 • Управување со човечки ресурси 
 • Управување со комуникацијa
 • Управување со ризици
 • Управување со набавки 
 • Управување со проектни стеикхолдери
 • PMP MOC (PB) симулација

PMI PMP сертификација е многу важна за Вашата кариера и носи високо ниво на престиж во областа на управување со проекти. Сертифицираните проект менаџери се многу цените, бидејќи тие имаат достигнато највисокото ниво во развојот и екпертиза во областа на управување со проекти.
Затоа, ние ви презентираме 10 основни причини зошто е добро да бидете сертифициран PMI PMP професионалец од областа на проектен менаџмент.

 • Ќе имате можност да научите систематизиран пристап кон проектите поддржан со практични примери;
 • Ќе имате можност да научите техники и заобиколни патеки како да се справувате со секојдневните проектни предизвици;
 • При вработувањето, многу компании даваат предност на проектните менаџери кои го имаат PMP сертификатот;
 • Статусот PMP го формализира приказот на Вашите професионални спопсобности.
 • PMP сертификатот ќе и помогне на Вашата компанија во добивање на нови бизниси;
 • PMP сертификатот ќе Ви овозможи здружување со другите PMP менаџери и раководители;
 • PMP сертификатот ќе го подигне Вашиот рејтинг во светот на бизнисот и помеѓу колегите;
 • PMP статусот ќе Ви обезбеди потенцијални можности за учење на идни кандидати за PMP;
 • PMP статусот ќе Ве води кон понатамошна сертификација;
 • PMP статусот ќе направи да се разликувате од другите експерти за управување со проекти.

Лице за контакт

Дијана Василевска
Раководител на Project Management Training Department
+389 70 349 030, секој работен ден 9:00-17:00

40 часа = 40 PDU

Што е “PDU”?

 • Professional Development Units (PDU) е мерна единица која се користи за да се измерат и квантифицираат одобрени едукативни активности и професионални услуги.
 • 1 PDU = 1час формална едукација за проектен менаџмент.

Предуслови за PMP сертификација

 • Диплома за завршено високо образование.
 • 3год./36 мес.( 5год./60 мес.)* континуирано професионално искуство во проектен менаџмент.
 • 4500 (7500)* работни часа на водење на проекти.
 • 35 часа формална едукација за проектен менаџмент (PDU).

* Диплома за средно образование

Процес на сертификација

 • Исполнување на предусловите.
 • Зачленување во PMI здружението (опционално).
 • Пополнување на online PMP апликација.
 • Позитивен одговор од PMI.
 • Уплата на средства.
 • Подготвителен курс – 10 дена пред полагање на испит (опционално).

Материјал за курсот

 • Прирачник на англиски јазик,
 • Тетратка за забелешки,
 • Практични примери.

Начин на плаќање

 • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
 • Уплата на рати со кредитни картички
 • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
 • Уплата на фактура