Project Management курсеви
PMI методологија

Скопје
Аплицирај
Број на пакети
1

Проектен менаџмент курсеви

Ако планирате развој на вашата кариера, неопходно е да ги идентификувате и развиете своите вештини, да изградите нови вештини и да го зголемите вашето знаење. Овој процес е познат како лично подобрување. Доброто управување не е причина само по себе. Научете како ефикасно да управувате со ресурси со користење на нашата обука за менаџмент.

PMI обука

Project Management Professional® е меѓународна професионална сертификација за проект менаџери издаденa од Project Management Institute® на САД, кој има 25+ годишно искуство во сертификација на професионални менаџери на проекти. www.pmi.org

Пакет курсеви: Развојна патека до професионален проектен менаџмент

САМО за однапред уплата на цел пакет следува попуст!

Листа на сите курсеви Проектен менаџмент

Наведените цени се за слушање на курс, во нив не е вклучена цената на испитите.

Листа на курсеви Проектен менаџмент – за компании

Следните курсеви се затворени (inhouse). Тие се организираат само за компании кои сакаат да имаат обука за своите вработени. За група потребно е минимум 7 слушатели, а максимум 12.

Лице за контакт

Дијана Василевска
Раководител на Project Management Training Department
+389 70 349 030, секој работен ден 9:00-17:00

Сертификат: PMI

 • Certified Associate Project Manager (CAPM) ® сертификација е дизајниранa да го презентира вашето разбирање на основните знаења, терминологијата и процесот на ефективно управување со проекти.
 • Project Management Professional (PMP) ® - е најпрепознатливата сертификација во индустријата за проект менаџери.

Предуслови за PMP сертификација

 • Диплома за завршено високо образование.
 • 3год./36 мес.( 5год./60 мес.)* континуирано професионално искуство во проектен менаџмент.
 • 4500 (7500)* работни часа на водење на проекти.
 • 35 часа формална едукација за проектен менаџмент (PDU).

* Диплома за средно образование

Што е “PDU”?

 • Professional Development Units (PDU) е мерна единица која се користи за да се измерат и квантифицираат одобрени едукативни активности и професионални услуги.
 • 1 PDU = 1час формална едукација за проектен менаџмент.

Процес на сертификација

 • Исполнување на предусловите.
 • Зачленување во PMI здружението (опционално).
 • Пополнување на online PMP апликација.
 • Позитивен одговор од PMI.
 • Уплата на средства.
 • Подготвителен курс – 10 дена пред полагање на испит (опционално).