Активни огласи

Активни огласи во Кариерен центар

Android Engineer

Компанија соработник на Кариерниот центар на Семос Едукација има потреба од “Android Engineer”.

Потребни квалификации:

 • Претходно работно искуство со системи за контрола на верзии како што е GIT,
 • Познавање на Java, Android Development Studio и Gradle,
 • Течно говорење на англиски јазик,
 • Ентизијазам и компетентност и
 • Желба за учење.

Компанијата нуди:

 • Конкурентна плата во секторот,
 • Силно знаење во соодветната област,
 • Одлични поволности,
 • Креативна и предизвикувачка работна атмосфера,
 • Можност за учење,
 • Флексибилно работно време,
 • Ментори и професионалци кои се/беа дел од светски познати технолошки компании,
 • Соработка со тим од млади, образовани и високо мотивирани луѓе и
 • Предизвик во истражувањето на нови перспективи.

Доколку сте заинтересирани пратете го Вашето CV со назнака “Android Engineer” на следната e-mail адреса: careercenter@semos.com.mk.

Front – End Developer

Компанија соработник на Кариерниот центар на Семос Едукација има потреба од “Front – End Developer”.

Потребни квалификации:

 • Претходно работно искуство со системи за контрола на верзии како што е GIT,
 • Познавање на HTML, CSS, JS, jQuery, Node.js,
 • Работење со Angular.js, React, Vue.js, Ember (незадолжително),
 • Течно говорење на англиски јазик,
 • Ентизијазам и компетентност и
 • Желба за учење.

Компанијата нуди:

 • Конкурентна плата во секторот,
 • Силно знаење во соодветната област,
 • Одлични поволности,
 • Креативна и предизвикувачка работна атмосфера,
 • Можност за учење,
 • Флексибилно работно време,
 • Ментори и професионалци кои се/беа дел од светски познати технолошки компании,
 • Соработка со тим од млади, образовани и високо мотивирани луѓе и
 • Предизвик во истражувањето на нови перспективи.

Доколку сте заинтересирани пратете го Вашето CV со назнака “Front – End Developer” на следната e-mail адреса: careercenter@semos.com.mk.

Оператор во секторот Оператива и IT

Компанија соработник на Кариерниот центар на Семос Едукација има потреба од “Оператор во секторот Оператива и IT”.

Потребни квалификации:

 • Завршено високо образование од областа на информатика,
 • Предност ќе имаат кандитати со работно искуство во бараната област,
 • Одлично познавање на MS Office, особено Excel и Access,
 • Одлични комуникациски вештини на македонски и англиски јазик,
 • Одлични организациски способности,
 • Наклонетост кон тимска работа, самостојност и иницијатива и
 • Мотивираност за работа со висок квалитет.

Работни задачи и одговорности:

 • Обезбедување на целосна техничка подршка на суб-агентите во мрежата на компанијата,
 • Надгледување и контролирање на работењето на серверот,
 • Контролирање на е-маил и сетирања,
 • Контролирање на трансакциите и дневните извештаи на суб-агентите,
 • Контролирање и усогласување на извештаите со податоците за трансакциите,
 • Дневно комуницирање и поддршка на суб-агентите при вршење на трансакции и
 • Извршување дополнителни барања од страна на Раководителот на секторот Оператива и ИТ.

Доколку сте заинтересирани пратете го Вашето CV со назнака “Оператор во секторот Оператива и IT” на следната e-mail адреса: careercenter@semos.com.mk.

UI/UX Designer

Компанија соработник на Кариерниот центар на Семос Едукација има потреба од “UI/UX Designer”.

Потребни квалификации:

 • Познавање од Adobe XD, Sketch, Figma или InVision,
 • Познавање на стандарди за дизајн како што се Google Material и Apple Human Interface Guidelines,
 • Познавање на HTML5 и CSS3,
 • Работење со Adobe Creative Suite,
 • Течно говорење на англиски јазик,
 • Ентизијазам и компетентност и
 • Желба за учење.

Компанијата нуди:

 • Конкурентна плата во секторот,
 • Силно знаење во соодветната област,
 • Одлични поволности,
 • Креативна и предизвикувачка работна атмосфера,
 • Можност за учење,
 • Флексибилно работно време,
 • Ментори и професионалци кои се/беа дел од светски познати технолошки компании,
 • Соработка со тим од млади, образовани и високо мотивирани луѓе и
 • Предизвик во истражувањето на нови перспективи.

Доколку сте заинтересирани пратете го Вашето CV со назнака “UI/UX Designer” на следната e-mail адреса: careercenter@semos.com.mk.