Напреден MS Excel 2016
Аплицирај
Почеток на курсот
4 Апр 2019
Број на часови
30
Цена на курсот
7.300 МКД

За кого е наменет курсот

За оние слушатели кои сакаат да ги совладаат останатите можности на овој програм и да добијат идеи за посовршено, побрзо и полесно работење, како и решавање на сите деловни проблеми. 


Содржина на курсот

 • Запознавање со новата работна околина во Excel
 • Забрзано внесување на податоци
 • Ограничување на внесот на податоци - Data Validation.
 • Користење на кратенки од тастатура при работа со големи документи
 • Професионално уредување и форматирање на содржина во табела
 • Едитирање на текст и табели
 • Внесување на коментари во ќелии
 • Работа со работни листови
 • Контрола на изгледот на работниот лист
 • Напредно користење на формули
 • Креирање и модифицирање на именувани ќелии
 • Користење на напредни вградените функции во Excel
 • Грешки кои се јавуваат во креирањето на формулите
 • Креирање на неделни, месечни и годишни извештаи. Збирови на низи.
 • Работа со табели како база на податоци
 • Напредно користење на графикони
 • Анализа на податоци
 • Импортирање на податоци од надворешни бази на податоци
 • Работа со макроа
 • Заштита на податоците и табелите со лозинки во Excel
 • Интеграција на Excel со Word, или со другите програми од MS Office
 • Алатки за Анализа
 • Печатење на табели
 • Секој слушател работи самостојно на свој компјутер
 • Бесплатни прирачници или книги за секој курс
 • За секој слушател кој успешно ќе го заврши курсот следи диплома
 • Можност за стекнување на меѓународно признат сертификат – Microsoft Office Specialist (MOS) за соодветна MS Office апликација.

Лице за контакт

Дијана Василевска
Раководител на Office Training Department
+389 70 349 030, секој работен ден 9:00-17:00

Потребни предзнаења за курсот

Посетителот треба да има основни познавања за работа со програмот Microsoft Excel.

Материјал за курсот

Слушателите добиваат прирачник за работа со напреден Microsoft Excel.

Сертификат: МОS Excel

Сертификатот Microsoft Office Specialist (MOS) е еден од најполаганите водечки ИТ сертификати во светот. Сертификатот е прифатен на глобално ниво кој претставува квалификација базирана на стандардите за оценување на знаење и вештини за продуктивно користење на Microsoft Office Excel.

Попуст

Наведените попустите не се комбинираат и истите се поддршка кон младите, невработените лица, како и кон лојалните слушатели.

 • 10 % за посета на прв курс – ученик, студент, невработено лице
 • 10 % за посета на втор курс – секој слушател
 • 15 % за посета трет и повеќе курсеви – секој слушател

Начин на плаќање

 • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
 • Уплата на рати со кредитни картички
 • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
 • Уплата на фактура