PL/SQL Developer
Oracle Certified Professional


Аплицирај
Број на пакети
1

OCP PL/SQL Developer

Вовед во SQL и PL / SQL е интензивен курс кој е дизајниран да му даде на слушателот максимална изложеност на Oracle SQL. Слушателот учи преку вежби, часовите се состојат од вежби низ кои слушателот ќе биде воден од многу едноставни SQL команди до повеќе комплексни техники за кодирање PL / SQL.

Темите почнуваат со основите на SQL и напредуваат во повеќе сложени прашања. PL / SQL делот започнува со едноставни концепти и слушателот постепено управува со PL / SQL преку се повеќе предизвикувачки вежби.

OCP PL/SQL Developer сертификација

ИспитКурсЧасовиЦена
1Z0-051/1Z0-061 Oracle Database: Introduction to SQL
40
1 210 еур
1Z0-144 Oracle Database: Program with PL/SQL Ed 2
40
1 210 еур
1Z0-146 Oracle Database: Advanced PL/SQL
24
690 еур

Лице за контакт

Цеко Тодоровски
Раководител на Oracle Official Training Department
+389 78 441 752, секој работен ден 9:00-17:00

Сертификат: OCP PL/SQL Developer

Чекор 1. Кандидатите мора да поседуваат еден од наведените сертификати

Oracle Database SQL Certified Associate

Oracle Database SQL Certified Expert

Oracle PL/SQL Developer Certified Associate

Oracle Database 11g Administrator Certified Professional

Oracle Database 12c Administrator Certified Professional

Или да положат еден од следните испити: 1Z0-061, 1Z0-144

Чекор 2. Положи го испитот 1Z0-148

  • Строго дефинирани официјални курикулуми креирани од тимот на Oracle University
  • Оригинални книги
  • Оригинален светски признаен сертификат
  • Бесплатен консалтинг од нашите тренери
  • Можност да се посетува истиот курс