Oracle Database 18c


Аплицирај
Број на пакети
1

Oracle Database 18c

Oracle Database 18c е последната генерација од најпопуларната датабаза во светот,  може да се постави на вашите сервери и/или во Oracle Cloud-от, специјално дизајнирана да подржи големи работни оптоварувања како што се Oracle Exadata и Oracle Database Appliance. На бизнисите од сите големини им обезбедува пристап до брза, скалабилна и сигурна датабаза која ќе им овозможи сигурнот и  економичнст во самата имплементација без разлика дали е Cloud, On-premises и Hybrid Cloud конфигурација.

Oracle Database 18c додава нови функционалности и подобрувања на карактеристиките  споредена со Oracle Database 12c, вклучувајќи:

 • Мултитенант Архитектура за зголемена заштеда и агилност.
 • In-Memory Column Store за зголемување на перформансите и аналитика во реално време.
 • Native Database Sharding за висока достапност на големи веб апликации.
 • Многу можности за подобрување на перформансите на датабазата, достапноста, сигурноста, аналитиката и развојот на апликациите.

* Во јули 2017 година, Oracle воведе пофлексибилна стратегија преставувајќи ја  следната верзија од својата датабаза. Верзиите ќе бидат почесто обновувани и се дизајнирани да ги носат новите функции на пазарот секоја година.

Во курсевите подолу, нашите Oracle експерти ќе ви ги покажат бенефитите од Oracle датабазата без разлика дали ја користите во вашиот сопствен дата центар, во Cloud или имате хибридно решение (Cloud/Data center).

Oracle Database 18c

ИспитКурсЧасовиЦена
N/A Oracle Database 18c: Administration Workshop
40
1.150 еур
N/A Oracle Database 18c: Backup and Recovery Workshop
40
1.150 еур
N/A Oracle Database 18c: Managing Multitenant Architecture
32
900 еур

Лице за контакт

Цеко Тодоровски
Раководител на Oracle Official Training Department
+389 78 441 752

Сертификат: Oracle Database 18c

Сертификат: Oracle Database Administration Certified Professional 

Чекор 1. Положи го испитот 1Z0-082

Чекор 2. Положи го испитот 1Z0-083

Сертификат: Oracle Database Administration 2019 Certified Professional Upgrade

Чекор 1. Кандидатите мора да поседуваат еден од наведените сертификати:

Oracle Database 10g Administrator Certified Professional   
Oracle Database 11g Administrator Certified Professional 
Oracle Database 12c Administrator Certified Professional
Database 12cR2 Administration Certified Professional

Чекор 2. Положи го испитот 1Z0-083

 • Строго дефинирани официјални курикулуми креирани од тимот на Oracle University
 • Оригинални книги
 • Оригинален светски признаен сертификат
 • Бесплатен консалтинг од нашите тренери
 • Можност да се посетува истиот курс

Начин на плаќање

 • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
 • Уплата на рати со кредитни картички
 • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
 • Уплата на фактура