Oracle Database 12c
Oracle Certified Associate
Аплицирај
Број на пакети
1

OCA Oracle Database 12c

Со новата 12c верзија, Oracle базите на податоци се реизградени за Cloud решенија. Повеќеслојната архитектура им овозможува на фирмите поголема оптимизација и ефикасност на хардверот и софтверот како и брза и ефикасна Cloud имплементација. Oracle Database 12c сертификацијата ви нуди сет од знаење и вештини кои секој DBA мора да ги поседува за да биде на највисоките скалила на денешниот конкурентен пазар.

Додатно, Oracle сертификатот го оценува вашето знаење користејќи реални сценарија и прашања кои ги оценуваат вашите можности и знаења на највисоко ниво.

OCA-Oracle Certified Associate титулата за Oracle Database 12c ви ги нуди најважните вештини и знаења кои на еден DBA му се потребни за секојдневно оперативно одржување и управување.

OCA for DBA 12c сертификација

ИспитКурсЧасовиЦена
1Z0-071 Oracle Database 12c: Introduction to SQL Ed 2
40
1 150 еур
1Z0-062 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2
40
1 150 еур

Лице за контакт

Цеко Тодоровски
Раководител на Oracle Official Training Department
+389 78 441 752, секој работен ден 9:00-17:00

Сертификат: OCA Oracle Database 12c

Чекор 1. Положи еден од SQL испитите 1Z0-071 или 1Z0-061 или 1Z0-051

Чекор 2. Положи го испитот 1Z0-062

  • Строго дефинирани официјални курикулуми креирани од тимот на Oracle University
  • Оригинални книги
  • CD-a со вежби
  • Оригинален светски признаен сертификат
  • Бесплатен консалтинг од нашите тренери
  • Можност да се посетува истиот курс