Oracle Database 11g
Oracle Certified Associate
Аплицирај
Број на пакети
1

OCA Oracle Database 11g

Добивањето на Oracle сертификат ја зголемува можноста на секоја личност од IT секторот за сериозен скок во сопствената кариера, која секако ќе доведе до поголеми бенефиции и секако повисока плата. Oracle сертификацијата континуирано нуди најдобра вредност за инвестирање и поврат на средствата во најбрз можен рок.

Сертифицираниот Oracle соработник докажано е дека поседува солидно разбирање за работните обврски согласно со нивото на сертификатот на почетно ниво. Со полагањето на овој сертификатот се зголемуваат можностите на работни места за почетни позиции. Овој сертификат е првиот чекор за успешна кариера како Oracle професионалец.

OCA for DBA 11g сертификација

ИспитКурсЧасовиЦена
1Z0-071 Oracle Database: Introduction to SQL
40
1 150 еур
1Z0-052 Oracle Database 11g: Administration Workshop I Release 2
40
1 150 еур

Лице за контакт

Цеко Тодоровски
Раководител на Oracle Official Training Department
+389 78 441 752, секој работен ден 9:00-17:00

Сертификат: OCA Oracle Database 11g

Чекор 1. Положи еден од SQL испитите 1Z0-071 или 1Z0-061 или 1Z0-051

Чекор 2. Положи го испитот 1Z0-052

  • Строго дефинирани официјални курикулуми креирани од тимот на Oracle University
  • Оригинални книги
  • CD-a со вежби
  • Оригинален светски признаен сертификат
  • Бесплатен консалтинг од нашите тренери
  • Можност да се посетува истиот курс