Scrum Master Certified
SCRUMstudy
Аплицирај
Број на часови
20
Цена на курсот
600 ЕУР

Scrum Master Certified (SMC™) 

Scrum Master Certified (SMC™) професионалците се потпомагачи кои се обезбедуваат дека Scrum тимот работи во атмосфера погодна за успешно завршување на проектот. Scrum Master-от ги насочува, потпомага и ги предава Scrum практиките на сите лица вклучени во проектот; ги отстранува пречките за тимот; и се осигурува дека се следат Scrum процесите. 

За кого е наменет

Оваа сертификација е соодветна за секој кој е заинтересиран да работи како Scrum Master.


Содржина на курсот

Преглед на Agile и Scrum

 • Преглед на Agile
 • Agile манифест
 • Принципи на Agile
 • Методи на Agile
 • Преглед на Scrum
 • Предности на Scrum

Улоги во Scrum

 • Основни улоги
 • Не-суштински улоги
 • Product Owner
 • Scrum Master 
 • Scrum тим

Фази на Scrum проект

 • Започнување
 • План и проценка
 • Спроведување
 • Преглед и осврт
 • Пуштање 
 • Инпути, алатки, и аутпути за секој процес во секоја фаза

Скалирање на Scrum

 • Скалабилност на Scrum
 • Scrum во програми и портфолиа
 • Scrum на Scrum (СОС) состанок
 • Транзиција кон Scrum
 • Мапирање на традиционални улоги на Scrum
 • Одржување на вклученост на стејколдери
 • Значење на извршна поддршка

Лице за контакт

Ирена Ивановска
Раководител на Agile Training Department
+389 70 246 146, секој работен ден 9:00-17:00

Потребни предзнаења за курсот

Не постојат формални предзнаења за оваа сертификација. Но, се препорачува да се комплетира Scrum Developer Certified (SDC™) сертификацијата пред да се аплицира за Scrum Master сертификацијата. Исто така се препорачува да се посетува SMC™ classroom обуката овозможена од страна на SCRUMstudy, одобрена од страна на Registered Education Provider (R.E.P.).

Сертификат: Scrum Master Certified (SMC™) 

Кандидатите ќе добијат Scrum Master Certified (SMC™) сертификација од страна на SCRUMstudy откако успешно ќе го положат испитот за сертификација.

Формат на испитот

 • Прашања со повеќе одговори
 • 100 прашања во еден испит
 • По еден поен за секој точен одговор
 • Без негативни поени за погрешни одговори
 • Времетраење од 120 минути
 • Надгледуван онлајн испит

Начин на плаќање

 • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
 • Уплата на рати со кредитни картички
 • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
 • Уплата на фактура